Zahálková Monika

Zahálková Monika

Spolupráce s Lucií pro nás byla velmi přínosná a pomohla nám v dalším nasměrování ČBA EDUCA. Lucie velice rychle pochopila jednotlivé části naší činnosti a dokázala nám pomoci přemýšlet do hloubky, dívat se na věci z různých úhlů pohledu, problémy přesně pojmenovat....
Hořáková Veronika

Hořáková Veronika

„V posledním roce jsem konzultačních služeb Lucky využila několikrát. Díky svým zkušenostem v oblasti marketingu, leadershipu a letité spolupráci s firmami různého charakteru je výborným partnerem nejen pro nastavení marketingové strategie, ale také pro...
Strnadová Katarína

Strnadová Katarína

„Lucka má profesionální přístup, ale rovněž je velmi přátelská a empatická. Její dlouholeté pracovní zkušenosti a talent při komunikaci s lidmi z ní dělá skvělého mentora. Klade velmi chytré otázky, které mě přimějí podívat se na problém z jiného úhlu a díky tomu si...
Šimková Jarmila

Šimková Jarmila

Lucii znám řadu let, nejprve jako top marketingovou manažerku s bohatou zkušeností, přesahem, strategickou vizí, kreativitou, schopností uchopit jakoukoliv výzvu a přetavit ji ve smysluplný, úspěšný výsledek. Vždy s entusiasmem, empatií a velkou dávkou pozitivní...
Kašpárek Jan

Kašpárek Jan

Lucku jsme oslovili na začátku přípravy marketingové strategie pro naší SW divizi, hledali jsme pohled a nové podněty zvenčí naší firmy. Naše spolupráce pokryla nutná obecná a teoretická témata, ale primárně jsme se soustředili na praktické a konkrétní kroky – co a...