Promyšlená strategie otevře nové obzory

Vytvoříme spolu marketingovou strategii, která firmu odliší, bude stavět na jejích silných stránkách a povede k dlouhodobě udržitelnému podnikání.
VÍCE ZDE

Firmy s promyšlenou marketingovou strategií jsou úspěšnější

Strategie je ucelený soubor vědomých rozhodnutí, který firmu odliší od konkurence a nabídne zákazníkům vyšší vnímanou přidanou hodnotu. Tvorba strategie stmelí váš tým, umožní mu se podívat na firmu / značku / obor z nadhledu a získat nové znalosti a dovednosti.

Více se o marketingové strategii dočtete v blogu, kde jsem připravila celý seriál na toto téma.

Firmy s promyšlenou marketingovou strategií

Mají vizi a jasně stanovené cíle a strategie:

 • ví, kam směřují, a díky tomu dělají snadná rozhodnutí
 • vyhodnocují aktivity a ty, které nefungují, vylepšují;

Odlišují se od konkurence:

 • staví na svých klíčových kompetencích a hodnotách
 • jsou čitelné a atraktivní pro zákazníky i zaměstnance

Soustředí se na vybranou skupinu zákazníků:

 • pro které mají atraktivní nabídku
 • efektivně s nimi komunikují (vybírají si relevantní komunikační kanály)

Vydělávají a dosahují zisk:

 • mají nastavenou cenovou strategii, která je pro ně zisková a pro zákazníky atraktivní

Umí plánovat kapacity (čas, peníze):

 • řídí se marketingovým plánem

Firmy bez marketingové strategie

Nemají vizi ani strategii – dokola zkouší ale bez efektu:

 • rozhodují se nahodile dle momentálního pocitu
 • nevyhodnocují, nevylepšují, nikam se neposouvají

Nabízí to, co konkurence:

 • kopírují, co vidí u ostatních, nevyužívají svou vnitřní sílu
 • neumí přitáhnout kvalitní zaměstnance

Snaží se obhospodařit všechny zákazníky:

 • jsou tak ničím pro všechny – snaží se být malý hypermarket, což nefunguje
 • používají nahodilé komunikační kanály

Mohou vydělávat, ale nedosahují zisk:

 • ceny stanovují ad hoc, velké množství výrobků prodávají se slevou

Kapacity nevyužívají efektivně:

 • dělají chaotické ad hoc kroky

Přínosy marketingové strategie pro tým

Marketingovou strategii budeme tvořit společně. Jsem přesvědčená, že k vytvoření inspirativní, smysluplné a efektivní marketingové strategie je třeba zapojit tým, který se její implementací bude zabývat.

Tímto přístupem zajistíme:

 • posílení důvěry mezi členy týmu: skrze sdílení zkušeností, znalostí, ale i frustrací v bezpečném prostředí, posiluje vzájemnou vazbu
 • sladění se nad klíčovými stavebními kameny podnikání:
  definicí poslání, hodnot a nastavením vize a cílů se tým sladí a táhne za jeden provaz
 • osobní rozvoj členů týmu
  díky získání nových znalostí a dovedností
 • snadnou implementaci marketingové strategie:
  zapojení týmu do procesu tvorby strategie zajistí její snadnou implementaci

Proces tvorby marketingové strategie

1. krok
2. krok
3. krok
4. krok

Definice zadání a stanovení cíle


 • Vyjasnění očekávání a zadání, popis ideálního výstupu od zadavatele zakázky.

Marketingový audit


 • Vyplnění marketingového auditu (link na stažení dokumentu), který odpovídá na základní business a marketingové otázky a slouží jako základní vstup pro marketingovou strategii
 • Výstup: Definice klíčových problémů / příležitostí + návrh dalších kroků

 

Marketingová strategie


 1. Základní stavební kameny podnikání / firmy / týmu / oddělení
  • Definice poslání a popis hodnot;
  • Nastavení vize, dlouhodobých a krátkodobých cílů
 2. Interní a externí analýza firmy / oddělení
  • Analýza konkurenčních faktorů na trhu: pozice firmy a klíčové konkurence
 3. Výběr trhu
  • Zákazník a jeho potřeby
   • Vaši zákazníci a nezákazníci: kdo jsou a kdo chcete, aby byli
   • Pochopení problémů a přání vašich zákazníků, odhalení „bolavých míst“, která omezují velikost odvětví
 4. Positioning
  • Definice přesvědčivé nabídky
  • Identifikace dalších příležitostí ke skokovému zvyšování vnímané hodnoty zákazníky

Marketingový plán


Nastavení aktivit přes jednotlivá marketingová P, která povedou k naplnění strategie

 • Výrobek včetně obalu
 • Cenová strategie
 • Komunikační strategie
 • Distribuční strategie

Vše může probíhat fyzicky nebo online.

V případě většího počtu účastníků (více než 5) doporučuji fyzické konzultace.

Case studies

HR STRATEGIE FIRMY IXPERTA


Příprava HR strategie a konkrétního plánu na nový obchodní rok:

 • Stanovení cílů a definice klíčových problémů
 • Analýza stávajícího stavu
 • Hledání možných řešení: inspirace z externího světa
 • Plán konkrétních kroků

Reference:

Sylva Havířová

Marketingový audit Globus


Provedení komplexního marketingového auditu ve společnosti Globus:

 • Součinnost všech oddělení marketingového týmu + dalších klíčových oblastí (cca 15 členů core týmu)
 • Příprava auditu – Kick-off workshop s vedoucími jednotlivých marketingových týmů, IT, komunikace
 • Individuální spolupráce s jednotlivými členy vedoucí k identifikaci hloubkových příležitostí a problémů každého oddělení
 • Společný workshop shrnující a prioritizující všechny příležitosti a problémy
 • Závěrečná prezentace doporučených dalších kroků CEO a majitelům 

Marketingová strategie SW divize firmy IXPERTA


Příprava a vypracování strategie a dlouhodobá spolupráce nad její implementací:

 • Analýza stávajícího stavu – skrze dokument marketingového auditu
 • Tvorba strategie: 3 společné workshopy 
 • Příprava taktického plánu s přesným rozpisem práce: co, kdo, kdy, jak a za kolik
 • Dlouhodobá spolupráce na implementaci strategie, průběžné vyhodnocování taktik a jejich revize

Reference:

Jan Kašpárek

Firemní strategie agentury ADHOG


Nastavení strategického směřování agentury po 15 letech existence:

 • Řešení zahrnovalo nejen strategii, ale i „lidský rozměr“ – role jednotlivých členů týmu, odpovědnosti, pravomoci.

Reference:

Marek Bor

Digitální strategie Fresenius Kabi


Nastavení základních pilířů digitální strategie:

 • aby byla v souladu s požadavky centrály a zároveň řešila všechny potřeby místního týmu.

Reference:

Martin Prílesan
Business Unit Manager

Ceník

Hodinová sazba = 4.000 Kč: specifikace ceny dle konkrétního zadání a počtu domluvených konzultací

Nabízím zvýhodněné balíčky pro OSVČ.
Q

Balíčky pro OSVČ klienty

2 hodiny 4 hodiny 6 hodin
7.000 Kč 13.000 Kč 18.000 Kč
hodinová sazba
3.500 Kč
hodinová sazba
3.250 Kč
hodinová sazba
3.000 Kč
Chcete zjistit, co vám v podnikání nefunguje, a udělat jeden první krok vpřed. Chcete vyřešit konkrétní projekt celkově např: cenovou strategii, komunikaci,.. Chcete své podnikání posunout: od strategie, přes aktivity po vyhodnocení.

Základní cena za přípravu marketingové strategie = od 55.000Kč (finální cena závisí na komplexitě zadání, velikosti týmu, počtu workshopů s klientem, a jeho součinnosti; základní varianta počítá se 3 2-hodinovými workshopy)

Nezávazná poptávka

Nová pole