JAK ŘEŠÍTE STRATEGICKÉ VÝZVY?

marketingová strategie

Co jsou vlastně strategické výzvy a příležitosti?

Strategické výzvy představují klíčové faktory, které organizace musí řešit pro dosažení dlouhodobého úspěchu a udržení konkurenceschopnosti

Jaké strategické výzvy nyní mnoho mých klientů řeší?

 • Získání a udržení stávajících zákazníků: 
  • Konkurence na trhu vyžaduje efektivní strategie pro budování značky a poskytování vysoké kvality produktů nebo služeb, které vedou k dlouhodobé loajalitě zákazníků.
 • Digitální transformace a zapojení zaměstnanců do celého procesu: 
  • Neustálý vývoj digitálních technologií a rozvoj AI vyžadují adaptaci digitálních strategií, investice do online přítomnosti a e-commerce, ale i do způsobu fungování uvnitř firem – využívání AI při běžné práci, automatizace opakovaných činností, atd… Výzvou často bývá obava zaměstnanců ze změn, které digitalizace ve velkém přináší.
 • Analýza dat a rozhodování založené na datech: 
  • Mnoho firem disponuje velkým množstvím dat, ale jen málo jich je schopných data dobře analyzovat. Přitom schopnost správně analyzovat a interpretovat data umožňuje informovaná strategická rozhodnutí.
 • Udržitelnost a společenská odpovědnost:
  • Rostoucí důraz na udržitelnost a společenskou odpovědnost klade na firmy tlak na ekologicky šetrné postupy a zapojení do dobrovolnických aktivit napříč firmou, odděleními a všemi činnostmi.

Tyto strategické výzvy vyžadují strategické myšlení, inovativnost a schopnost adaptace na změny, aby organizace mohly dosáhnout svých cílů.

Jak strategické výzvy řešit?

Schopnost podívat se na problém, příležitost nebo situaci jak ze strategického úhlu s nadhledem, tak konkrétním, specifickým způsobem, je schopnost, kterou potřebuje každý úspěšný lídr. To tvrdí Adam Grant, organizační psycholog.

Při řešení strategických výzev je klíčové kombinovat tyto dva pohledy, abychom mohli efektivně identifikovat možnosti a navrhnout účinná řešení. Jak tedy můžeme rozvinout schopnost dívat se na úkoly více z nadhledu a jak poté konkretizovat strategické výstupy?

Rozvíjení schopnosti nadhledu

 • Pořádejte pravidelná strategická setkání: 
  • Vložte si do kalendáře pravidelná měsíční / kvartální strategická setkání, kdy se na své podnikání budete dívat zvenčí, očima zákazníka, nezákazníka, konkurenta, investora atd.. Pokaždé zvolte jiný pohled.
 • Zapojte členy týmu s různými zkušenostmi a perspektivami:
  • ti mohou přinést nové nápady a podpořit týmovou schopnost dívat se na situaci z různých úhlů.
  • Tím se vám navíc podaří stmelit váš tým
 • Používejte dostupná data a nástroje pro analýzu a jděte do hloubky:
  • Využití dat, analytických nástrojů (SWOT analýza), ale i umělé inteligence může pomoci rozšířit pohled na situaci a identifikovat klíčové faktory ovlivňující strategii.
 • Představte si stav, že vaše plánované strategie v budoucnu selhaly.   
  • Jaké jsou toho nejpravděpodobnější příčiny? Tím začnete přemýšlet šířeji o tom, co by se mohlo stát, a zvážit hrozby i příležitosti, které byste jinak mohli promeškat.
Konkretizace strategických výstupů:

 • Představte si vaši firmu za pět nebo 10 let v budoucnosti:
  • Vaše vize byla uskutečněna. Vaše strategie uspěla. Nakreslete obrázek. Co vypadá jinak? Popište konkrétně, jak se vaše společnost změnila a jak se změnilo odvětví. Čím přesněji dokážete tento obraz namalovat, tím snazší pro vás bude vzít své velké nápady a přeměnit je v něco, co je skutečně hmatatelné a do čeho se chcete hned pustit.
 • Stanovte konkrétní cíle:
  • Klíčovým krokem při konkretizaci strategických výstupů je stanovení konkrétních a měřitelných cílů, které lze snadno sledovat a vyhodnocovat.
 • Rozpracujte akční plány: 
  • Každý cíl by měl být doplněn o akční plán, který určuje konkrétní kroky a zodpovědnosti pro dosažení daného cíle.
 • Průběžně vyhodnocujte a plán upravujte: 
  • Je důležité pravidelně monitorovat pokrok směrem k cílům a přizpůsobovat strategii a akční plány podle potřeby na základě nových informací a změn v prostředí.

Kombinace schopnosti dívat se na problémy z nadhledu a zároveň je konkretizovat do jasných cílů a akčních kroků může vést k úspěšnému řešení strategických výzev. Použitím těchto postupů můžeme dosáhnout nejen krátkodobých cílů, ale také dlouhodobé udržitelné konkurenceschopnosti a růstu organizace.

Další VYBRANÉ články z této kategorie

Dostávejte každý měsíc inspirující marketingový zpravodaj e-mailem

Zadáním svého emailu souhlasíte se zásadami Ochrany osobních údajů.