Zahálková Monika

Spolupráce s Lucií pro nás byla velmi přínosná a pomohla nám v dalším nasměrování ČBA EDUCA. Lucie velice rychle pochopila jednotlivé části naší činnosti a dokázala nám pomoci přemýšlet do hloubky, dívat se na věci z různých úhlů pohledu, problémy přesně pojmenovat. Práce s Lucií je navíc moc příjemná. Udělali jsme společně velký kus práce, za to Lucii patří velký dík.