Osobní strategie: Klíč k úspěchu a spokojenosti v životě

osobní rozvoj

Ve světě podnikání je jasně definovaná strategie klíčem k úspěchu. Málokdy však mluvíme o důležitosti strategie v našem osobním životě. Osobní strategie může poskytovat směr, pomáhat překonávat výzvy a dosahovat dlouhodobých cílů stejně jako strategie firemní. 

Proč potřebujeme osobní strategii?

Stejně jako firmy potřebují strategii k dosažení svých cílů, i my potřebujeme plánování k úspěchu v osobním životě. Jinak náš život plyne, my jej neovlivňujeme, jsme pasažéři namísto toho, abychom náš život řídili a někam směřovali, tzn. abychom byli aktivními hráči našich životů. Pokud vlastní život neřídíme, tak se pak často divíme, kam jsme se dostali, kde pracujeme, s kým trávíme čas,… možná máme pocit, že nám život proplouvá mezi prsty.

Naše potřeby se tak podobají potřebám podnikání. Obě vyžadují vizi, jasné cíle a plán, jak těchto cílů dosáhnout. V podnikání to může znamenat stanovení cílů pro dlouhodobý růst nebo spokojenost zákazníků. V osobním životě to znamená stanovení cílů pro zdraví – celkové dobíjení baterek, kariéru – seberealizaci a vztahy.

Jak vypadá osobní strategie?

Osobní životní strategie zahrnuje stanovení jasných a dosažitelných cílů a určení kroků potřebných k jejich dosažení. Začíná sebereflexí, kdy si člověk uvědomí, co je pro něj skutečně důležité a čeho chce dosáhnout. Stejně jako firemní strategie začíná vizí toho, čím chce firma být, osobní strategie začíná vizí toho, jaký život chceme žít. A přemýšlíme ve všech 3 rovinách: zdraví, seberealizace a vztahy.

Osobní strategie – tipy, jak ji sepsat

Definování životní vize je klíčovým krokem k dosažení osobního i profesního úspěchu. Zde je několik otázek, které vám mohou pomoci jasněji definovat vaši vizi:

 1. Co mě dělá opravdu šťastným?
  • Identifikujte a zařaďte do svého každodenního rozvrhu aktivity, které vám přinášejí radost. Může to být koníček, čas s rodinou, sport nebo cokoliv jiného, co vás naplňuje.
  • Při plánování dlouhodobých cílů se zaměřte na to, aby tyto činnosti byly součástí vašeho života. Například, pokud vás baví cestování, zařaďte do svého plánu pravidelné výlety nebo pracovní cesty.
 2. Jaké jsou mé nejdůležitější hodnoty?
  • Vytvořte seznam svých klíčových hodnot a používejte ho jako kompas při rozhodování. Například, pokud je pro vás důležitá rodina, ujistěte se, že vaše pracovní závazky neohrožují váš čas strávený s rodinou.
  • Zahrňte tyto hodnoty do svého profesního života. Pokud je pro vás důležitá otevřenost, hledejte způsoby, jak ji propsat do svého pracovního stylu.
 3. Jaké jsou mé největší silné stránky a talenty?
  • V čem vynikám? Co mi jde snadno a přirozeně?
  • Analyzujte své silné stránky a identifikujte oblasti, kde je můžete uplatnit. Například, pokud máte skvělé komunikační schopnosti, zaměřte se na role nebo projekty, kde můžete tyto schopnosti plně využít. V nich najdete své nejlepší uplatnění.
  • Vytvořte si plán, který vám umožní tyto silné stránky dále rozvíjet a využívat.
 4. Co bych chtěl/a dosáhnout v dlouhodobém horizontu?
  • Jaké jsou mé hlavní cíle a sny na příštích 5, 10 nebo 20 let?
  • Definujte konkrétní cíle, které vás povedou k dosažení vaší vize.Rozdělte tyto cíle na menší, dosažitelné kroky.
  • Pravidelně revidujte a aktualizujte své cíle na základě pokroku a změn ve vašem životě.
 5. Jaký chci mít vliv na své okolí?
  • Jaký pozitivní dopad chci mít na rodinu, přátele, komunitu nebo svět?
  • Zvažte, jaké konkrétní akce můžete podniknout, abyste měli pozitivní dopad na své okolí. Může to být dobrovolnictví, mentoring nebo jiné formy angažovanosti.
 6. Kdo jsou moje vzory?
  • Které osobnosti obdivuji a proč? Co se mohu naučit z jejich příběhů?
  • Prostudujte životní příběhy a strategie lidí, které obdivujete. Identifikujte klíčové principy a postupy, které můžete aplikovat ve svém vlastním životě.
  • Vytvořte síť mentorů nebo kolegů, kteří vám mohou poskytnout inspiraci a podporu.
 7. Jak chci, aby vypadalo mé ideální každodenní životní prostředí?
  • Kde chci žít, jak chci trávit svůj čas a s kým?
  • Navrhněte si své pracovní a životní prostředí tak, aby podporovalo vaši produktivitu a pohodu. Může to zahrnovat organizaci pracovního prostoru, časový management nebo změnu životního stylu.
  • Ujistěte se, že vaše prostředí odráží vaše hodnoty a podporuje vaše cíle.

Zapracování odpovědí na tyto otázky do vaší strategie vám pomůže vytvořit životní plán, který je v souladu s vašimi hodnotami, cíli a osobními silnými stránkami. Tímto způsobem budete schopni dosáhnout života, který vás bude bavit a naplňovat.

Jak vypadá moje osobní strategie?

Strategii mám dlouhodobou, každý rok měním své taktiky. Vždy začínám těmi 3 pilíři: zdraví (dobíjení baterek), seberealizace a vztahy.

 • ZDRAVÍ:
  • Ráda bych svůj život žila stále aktivně, samozřejmě jak jen to půjde. Pro mě je život maratón, který chci běžet co nejdéle to půjde (moje vize v této oblasti). Navíc jsem od přírody aktivní a energický člověk, který neposedí. Proto se snažím do svého každodenního života pohyb zařazovat: každé ráno cvičím nějaký druh jógy nebo pilates, čímž si i dobíjím baterky. A pak ráda chodím: kam mohu, dojdu pěšky. Takovýto každodenní rytmus mi napomáhá plnit mé potřeby: hýbu se a jsem venku, čímž dobíjím své baterky, a zároveň dělám něco pro své zdraví.
  • Také jsem si s věkem upravila životosprávu: jsem ranní ptáče, brzy vstávám, ale potřebuju zase dříve chodit spát.
  • Co mi stále moc nejde, je kvalitní odpočinek a relaxace. To jen oblast, kterou se chci naučit.
 • SEBEREALIZACE:
  • Pro mě je klíčové, že ve své práci využívám své silné stránky a talenty. Práce mě tak baví a naplňuje. Mám radost, když se mí klienti a jejich business posouvá a oni sami vnímají pozitivní přínos naší spolupráce. Vím tedy, že to, co dělám, dává smysl nejen mě, ale i mým klientům, a v tom chci i nadále pokračovat.
  • Jsem spokojená na volné noze, miluji svou svobodu a nezávislost. Někdy mě ale dohání samota a prokrastinace, proto se pravidelně potkávám se svými kolegy, připravujeme společné projekty, jako například Elevate marketing team a posouváme se vzájemně dále. Tuto oblast se snažím dlouhodobě posilovat.
  • Stále se vzdělávám, nyní se zaměřuji na využití AI v mé strategické i každodenní operativní práci a je to jízda :-).
 • VZTAHY:
  • Jsem znamením váha a ještě jsem extrovert, vztahy jsou pro mě tedy velmi důležité. Nejdůležitější je má rodina: manžel a děti.
  • Uvědomuji si, že se o vztahy člověk musí starat, protože jinak se lidé oddálí a přemýšlím, co jak se chci chovat jako maminka, manželka, ale i dcera a kamarádka. Mám docela jasné představy, ale né vždy se mi daří je naplňovat. Moc mi pomáhá se pravidelně nad mými vztahy zamyslet, nebrat vše automaticky a v běhu, ale říci si, co a jak chci změnit.

Zjistila jsem, že moje osobní strategie je opravdu analogií k té firemní. Směřování je více méně jasné (vždy mi vydrží tak dekádu), ale jednotlivé kroky se v průběhu let mění. Je to tím, jak rostu ( a stejně tak i mé děti), získávám nové zkušenosti a pochopení.



Další VYBRANÉ články z této kategorie

Dostávejte každý měsíc inspirující marketingový zpravodaj e-mailem

Zadáním svého emailu souhlasíte se zásadami Ochrany osobních údajů.