Kompetentní tým posune podnikání

Pomohu vám sestavit a rozvíjet marketingový tým tak, aby přinášel promyšlené marketingové strategie, které povedou k prosperitě.

VÍCE ZDE

Kdy vám mohu pomoci

Chcete postavit marketingové oddělení a nevíte, kde začít a jak na to?

Jste nováčkem na pozici marketing ředitele nebo manažera

…a pomohly by vám konzultace s mentorem, na kterých byste:

  • nastavili poslání, vizi a cíle oddělení
  • promysleli organizační strukturu, role a odpovědnosti
  • popsali základní marketingové procesy jako plánování, uvedení nového výrobku na trh, stanovení cenové strategie

Chcete vylepšit marketingové kompetence svého týmu,

…abyste postavili silný tým, který bude partnerem nejen pro oddělení sales, ale i pro agentury?

Připravím školení pro váš tým dle vašich potřeb: soustředit se můžeme na vylepšení marketingových kompetencí (marketingová P), psaní zadání pro agentury, komunikaci s agenturami, projektové řízení komplexních marketingových projektů, nebo nastavení či vylepšení základních marketingových procesů

Jak spolupráce probíhá

1. Stanovení cíle spolupráce
čeho chceme dosáhnout a v jakém časovém horizontu

2. Audit s cílem zjištění stávajícího stavu
zjištění stávajícího stavu skrze:

  • interview s klíčovými osobami
  • vyplnění dotazníku klientem

3. Osobní prezentace doporučení

  • závěry z auditu – klíčová zjištění
  • návrh doporučení

4. Stanovení rozsahu další spolupráce
výběr rozsahu klientem z prezentovaných doporučení

5. Spolupráce s marketingovým oddělením dle zadání
společné přemýšlení, workshopy, kurzy

6. Fungující a dodávající marketingový tým

Case studies

ROZVOJ MARKETINGOVÝCH KOMPETENCÍ MARKETINGOVÉ MANAŽERKY FIRMY IXPERTA


Dlouhodobá spolupráce (2 roky) na implementaci stanovené marketingové strategie, při které průběžně vylepšujeme marketingové dovednosti klientky se zaměřením na komunikaci (redakční plán, plán aktivit, vyhodnocování efektivity jednotlivých kanálů, návrhy na vylepšení,…)

Reference:

Kateřina Kubů
marketingová manažerka

Ceník a délka spolupráce

Spolupráce začíná kroky 1-3: 

Cena: 55.000Kč
Délka trvání: dle součinnosti klienta 4-8 týdnů

Další spolupráce a její cena se odvíjí od požadovaného rozsahu spolupráce ze strany klienta:

Hodinová sazba = 4.000Kč 

Lze objednat i workshopy nebo školení zaměřené na konkrétní téma:

Např: propozice, cenová strategie, …..
Cena dohodou

Nezávazná poptávka

Nová pole