Katarína Kubů
Marketing Manažer
Ixperta

S Luckou byla spolupráce nejen produktivní, ale i velmi příjemná. Je to profesionál s mnoha zkušenostmi v oblasti marketingu, který dokáže každou schůzku proměnit v zážitek. Spolupracovali jsme na analýze obsahového marketingu a na vytvoření marketingové a komunikační strategie pro jednotlivé divize naší společnosti. Díky této spolupráci jsme mohli identifikovat naše silné stránky, oblasti, na kterých je třeba zapracovat, a navrhnout kroky, které musíme podniknout k dosažení stanovených cílů. Spolupráce s Luckou mi pomohla lépe poznat své dovednosti a schopnosti v oblasti marketingu a najít cesty, jak se v této oblasti dále rozvíjet. Naše setkání byla pro mě velkou inspirací.