FINANČNÍ PLÁN PRO ZISKOVÉ PODNIKÁNÍ: Seriál marketingová strategie – 10

marketingová strategie, strategie krok za krokem

Máte podnikatelský nápad, nebo dokonce sepsaný podnikatelský záměr a chcete se vrhnout do podnikání? Ujistěte se, že jste neopomněli zcela podstatnou část podnikatelského záměru a tou je finanční plán.

Mnoho začínajících podnikatelů se pouští do podnikání s vidinou docela rychlého zbohatnutí. Bohužel až 90% z nich s podnikáním po prvním roce skončí. Jak je to možné? Jak to, že se očekávání tak moc liší od reality?

Jedním z hlavních důvodů neúspěchu je nedostatečná příprava v oblasti finančního plánování. Začínající podnikatelé si málokdy připraví finanční plán, a pokud jej mají, tak se často stává, že je napsán s růžovými brýlemi a tedy zcela nerealisticky.

Co je součástí finančního plánování a jak finanční plán vypracovat je poslední oblastí marketingové strategie, na kterou se v našem seriálu zaměříme. 

Předchozí články série najdete zde

CO JE FINANČNÍ PLÁN? 

Pokud své podnikání rozjíždíte, pak by měl mít finanční plán dvě části: zakladatelský a provozní rozpočet.

Zakladatelský rozpočet zahrnuje vše potřebné k rozjezdu projektu včetně 

 • výdajů a příjmů (CASH FLOW)
 • nákladů a výnosů (BILANCE) v prvním roce. 

Konkretizuje potřebu financí na nákup nezbytně nutných strojů, zařízení a vybavení, bez kterých se neobejdete při zahájení podnikání a zároveň potvrzuje, zda jste podnikáním schopni náklady pokrýt a dosahovat zisku. 

Provozní rozpočet se pak stanovuje na začátku každého účetního období.

CO JE BILANCE / VÝSLEDOVKA? 

Bilance je rozdíl mezi VÝNOSY a NÁKLADY. 

 • VÝNOSje hodnota, kterou se zákazník zavázal zaplatit za výrobek / službu.
 • NÁKLAD: cena veškerých prací, subdodávek, energií, odpisů,…. které musíte na dosažení výnosu vynaložita to např. včetně nákladů na záruční servis.
  • nákladové položky jsou často i téměř neviditelné – např. koupě papíru do tiskárny, kávy do kuchyňky, pojistky splatné 1x ročně,….. Proto je velice důležité veškeré náklady pečlivě sledovat byť jen v excelové tabulce. Jak na to při rozjezdu podnikání se dočtete níže.
 • HRUBÝ ZISK (před zdaněním a započtením úroků a odpisů) = VÝNOSY – NÁKLADY 
  • Cílem podnikatele je maximalizovat hrubý zisk, protože to je jeho odměna.

Jaké otázky ohledně nákladů budete řešit při rozjezdu podnikání? 

Otázky, na které hledáte odpověď jsou:

 • Jak velký kapitál budete potřebovat pro rozjezd podnikání?
  • Jaké stroje, zařízení a vybavení musíte pořídit, abyste podnikání rozjeli?
 • Odkud se tento kapitál vezme?
  • Máte vlastní zdroje?
  • Nebo vám půjčí rodina či přátelé?
  • Nebo si budete muset půjčit od banky, nebo budete shánět investora, který podpoří váš záměr?
 • Proinvestovali jste již něco?

Jak určíte všechny počáteční náklady? 

 • Sestavte si tabulku, kde uvedete všechny položky, za které budete muset zaplatit.
 • Pak si zvolte období (např. měsíc) a pokuste se odhadnout částky, za které pořídíte každou konkrétní položku ve vaší tabulce.
 • Pak proveďte součet všech částek a máte odhad prostředků, které budete muset do podnikání vložit předem. Zároveň uvidíte, kolik budete muset v daném období vydělat, abyste neměli ztrátu.
 • Je to poměrně jednoduchá technika, je ale také možné, že své předpokládané výdaje budete muset časem ještě přehodnotit, i s tím počítejte.

Ze své zkušenosti všem začínajícím podnikatelům doporučuji, aby počáteční náklady  minimalizovali, než si opravdu na trhu ověří svůj podnikatelský záměr. Pak se totiž nestane, že si na začátku podnikání vezmete veliké půjčky, které nebudete moci splácet. Raději podnikání rozjíždějte krok za krokem a další rozvoj financujte z dosaženého zisku.

CO JE CASH FLOW? 

 CASH FLOW = rozdíl mezi PŘÍJMY a VÝDAJI

 • PŘÍJEM: veškeré finanční toky přicházející na běžný účet nebo do pokladny
 • VÝDAJ: veškeré finanční zdroje vydané v hotovosti nebo z běžného účtu

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je váš aktuální peněžní tok neboli CASH FLOW.Cash flow jako takové ale neposkytuje informace o ziskovosti projektu. Proč?

Můžete mít dost peněz na účtu, ale musíte počítat s tím, že z těchto peněz budete muset zaplatit: daně, DPH, pojistky (vše splatné většinou jedenkrát za rok),… případně doporučuji vytvořit si rezervu při prodlevě se splacením faktur.

Jinými slovy – peníze, které máte na účtu nebo v pokladně nejsou nutně všechny vaše (není to váš čistý zisk), protože z nich s velikou pravděpodobností budete muset dále platit.

JAKÁ PRAVIDLA PŘI SESTAVOVÁNÍ FINANČNÍHO PLÁNU DODRŽOVAT? 

Soulad s ostatními částmi podnikatelského záměru 

Věřím, že nejdůležitějším pravidlem při sestavování finančního plánu podnikání je, že musí být v souladu s ostatními částmi podnikatelského záměru. To znamená, že v kalkulacích musíte vycházet z předpokladů, které jste si stanovili dříve.

 • Například pokud chcete, aby se zákazníkem vaší kavárny, ve které budete prodávat prémiovou kávu, stala žena se středním a vyšším příjmem ve věku 30-50 let z vašeho města, které má 10.000 obyvatel – tak můžete odhadnout, že jich je cca 1.500. Vám se ale podaří oslovit cca 50% z nich, kterým se bude líbit váš styl – takže 750. (toto jste si stanovili v části podnikatelského záměru týkající se zákazníka)
 • Kávu budete prodávat průměrně za 50Kč (toto jste si stanovili v sekci cena)
 • Pak celá kalkulace musí být postavena na těchto 750 zákaznicích a průměrné ceně kávy 50Kč. (toto je zjednodušená verze jen pro ukázku).

Realistický (až mírně pesimistický) odhad vývoje prodejů 

Při přemýšlením nad podnikáním máme tendenci věřit, že se nám opravdu bude dařit. To by např. v našem příkladu výše znamenalo, že bychom počítali s tím, že každá ze 750 žen přijde na kávu 3x měsíčně. Je to reálné??? To nyní nevíme, to prověří až realita.

Proto při sestavování finančního plánu doporučuji pracovat s tzv. pesimistickou variantou, která představuje kalkulaci spíše vyšších výdajů a nižších příjmů než očekáváte.Jen tak se můžete částečně ubránit možnému zklamání, že podnikání nejde tak skvěle.

 • V našem příkladu by to znamenalo, že budete počítat s tím, že přijde 750 žen 1x a půlka z nich 2x za měsíc, což znamená, že prodáte 1125 káv měsíčně po 50Kč, to znamená, že váš hrubý obrat za kávu bude cca 56.000Kč měsíčně.
 • Z této částky pak musíte odečíst všechny náklady nutné na její dosažení a tím získáte hrubý zisk.

Jaké máte zkušenosti s finančním plánem vy? Napište mi pomocí formuláře níže. Těším se na váš názor.

Další VYBRANÉ články z této kategorie

Dostávejte každý měsíc inspirující marketingový zpravodaj e-mailem

Zadáním svého emailu souhlasíte se zásadami Ochrany osobních údajů.