SVĚT BEZ PRÁCE, „HROZÍ“ NÁM?

osobní rozvoj

Může být svět bez práce? Tato myšlenka se asi většině z nás zdá jako utopická, protože neustále máme pocit, že se na nás valí více a více práce, a my se ani nemáme čas nadechnout. Vnímáme sice, že mileniálové a mladí z generace Z mají životní priority a pracovní návyky nastaveny jinak než my, ale máme pocit, že oni se musí přizpůsobit nám, našemu tempu a pracovnímu nasazení.

A já nyní přicházím s provokativní myšlenkou světu bez práce. Tato myšlenka není moje, ale Daniela Susskinda, autora knihy „A world without work“. A celkově mi právě zapadá do přemýšlení o nastavení nejen pracovního života, zkrácených úvazcích, spolupráci s mladšími kolegy, a i smyslu a naplnění z toho co děláme.

Pojďme si nyní tuto myšlenku rozebrat více do detailu.

Hrozí nám technologická nezaměstnanost?

Zejména v posledních 5-ti letech sílí mezi určitými skupinami vědců obavy, že díky technologickému pokroku a využívání umělé inteligence stroje postupně nahradí lidskou pracovní sílu. 

Na druhou stranu je slyšet mnoho hlasů, které dokazují, že přestože byla v minulosti v souvislosti s technologickým pokrokem určitá pracovní místa ale i odvětví zrušena, vždy vznikla celá řada nových, kde lidé našli uplatnění.

Pojďme se podívat na 3 mýty, které jsou s automatizací a technologickým pokrokem spjaty:

#1: Mýtus terminátora

Nahradí roboti a stroje plně lidskou pracovní sílu? Technologie za posledních 250 let působí na trh práce 2 efekty: nahrazujícím a doplňujícím. Každá nová technologie vždy vedla ke zrušení pracovních míst nebo dokonce odvětví (např. změny v zemědělství za posledních 120 let) = efekt nahrazující. Nicméně vedle efektu nahrazujícího existuje i druhý efekt – doplňující / komplementární. Stroje lidi doplňují, tím jejich práci usnadňují, zvyšují jejich produktivitu, a tak vedou k růstu celého výstupu / koláče / HDP.

Dobrým příkladem může být řidič taxi, který při své práci využívá navigaci, nové technologie uplatněné ve výrobě, používání PC při práci, atd.

Tento doplňující efekt v minulosti a ještě i v dnešní době převládá nad efektem nahrazujícím. 

#2: Mýtus inteligence

Tento mýtus platil do nedávna. Lidé byli přesvědčeni, že aby stroje byly schopné vykonávat i nerutinní činnosti, které lidé dělají, tak je musí dělat stejným postupem jako lidé. Nerutinní činnosti jsou ty, kde nelze jasně popsat postup, lidé při nich využívají své znalosti, zkušenosti a intuici.

Nicméně pokrok ve vývoji umělé inteligence v posledních letech tento mýtus vyvrátil. Stroje nepotřebují kopírovat lidský způsob přemýšlení a uvažování. Sami se učí hloubkovou analýzou velkého množství dostupných dat a vypracují si algoritmus, který jim umožní dosahovat lepších výsledků než lidé. Oblasti, ve kterých se toto v poslední době daří, jsou například:

 • medicína – stanovení diagnózy, jako např. rozpoznávání znamének
 • rozpoznání letícího ptáka
 • řízení aut

#3: Mýtus superiority

Tak jak se dělo v předchozích vlnách technologického pokroku, tak i v blízké budoucnosti bude růst objem práce a měnit se její struktura, budou vznikat nová odvětví a pracovní úkoly.

Mýtus superiority je založen na tom, že lidé budou vždy ti, kdo budou moci nejlépe svými schopnostmi a dovednostmi tato nově vznikající místa zaplnit. Nicméně Daniel Susskind je přesvědčen, že tomu tak být nemusí, protože stroje jsou stále dokonalejší, budou přebírat původně lidské úkoly, a je velice pravděpodobné, že se stroje budou hodit více na splnění nových výzev než lidé.

Bude tedy více docházet k nahrazování lidské práce stroji a oslabování doplňující síly. Není jasné, kdy se tak stane, bude to postupný trend, jehož rychlost se může lišit v jednotlivých zemích, ale směr je jasný.

Nové výzvy k řešení

Nejpalčivějším ekonomickým problémem všech předchozích generací bylo zajistit dostatek výstupu, aby se všichni uživili. Tento úkol jsme jako lidstvo v dnešní době již vyřešili. Celosvětově vyrábíme tolik, že by všichni jedinci mohli žít nad hranicí chudoby. Koláč je již dostatečně veliký.  Nicméně se vynořuje jiný problém, a tím je rozdělení tohoto koláče.

Klíčovou výzvou se tak stává otázka: „Jak zajistit, aby každý dostal svůj kousek koláče?“

Nerovnost v rozdělení koláče / distribuci bohatství

Zejména v anglosaském světě za posledních 40 let extrémně vzrostla nerovnost v distribuci příjmů (USA: 0,1% nejbohatších vlastní stejný majetek jako 90% nejchudších). Je to dáno více faktory:

 • rostoucí rozdíly v ocenění lidské práce
  • průměrný příjem CEO v roce 1960 byl 28x vyšší než průměrný příjem, v roce 2000 to bylo již 376x => vysoké příjmy rostou nad proporčně rychleji
 • roste využití tradičního kapitálu (majetek, finanční prostředky), který vlastní jen menší procento lidí, a klesá využití lidského kapitálu (který nabízí všichni)

Jak zajistit, aby každý dostal svůj kousek koláče?

Budeme muset všichni společně hledat odpovědi na tyto otázky: 

 • Jak každý dostaneme svůj kousek koláče, když budeme pracovat méně, nebo vůbec? 
 • Jak bohatství vyprodukované ekonomickým systémem můžeme využívat všichni, když náš tradiční způsob odměňování za práci zmizí? 
 • Jak budeme definovat naplněný život?

Opět se vracíme k myšlence univerzálního základního nepodmíněného příjmu, tak jak jej razí zastánci „teorie nerůstu“, ale i jiní.

Co můžeme udělat sami pro sebe nyní?

Posilovat dovednosti, které „stroje“ zatím neumí nahradit

Inspirací v tomto ohledu je Světové obchodní fórum, které v roce 2023 definovalo 10 lidských dovedností, které se stávají pro pracovní život více důležitými. 

Obsah obrázku text, Písmo, snímek obrazovky

Popis byl vytvořen automaticky

Přemýšlet nad nastavením svého života

Pokud je zřejmé, že práce pro lidi bude méně a méně, jak si ji mohu ve své firmě / svém zaměstnání postupně začít nastavovat tak, aby mě bavila, naplňovala, a zároveň se posílila moje spokojenost s work – life balance?

 • Jak moc chci a potřebuji pracovat nyní, za 5 let, 15 let? Co k tomu potřebuji?
 • Jak mohu využít zkrácené úvazky, nebo sdílené pozice?
 • Jak mohu efektivněji využívat umělou inteligenci v tom, co dělám?
  • Jaké rutinní činnosti za mě může udělat?
  • Na jaké činnosti s hlubší přidanou hodnotou se pak zaměřím já?

Co vy na to? Napište mi!

Další VYBRANÉ články z této kategorie

Dostávejte každý měsíc inspirující marketingový zpravodaj e-mailem

Zadáním svého emailu souhlasíte se zásadami Ochrany osobních údajů.