JAK SESTAVIT PLÁN PODNIKÁNÍ? Seriál marketingová strategie – 9

marketingová strategie, strategie krok za krokem

Váháte někdy nad tím, co byste měli dělat, aby to vašemu podnikání v daný moment nejvíce prospělo? 

Nejste si jistí, zda a jak splníte cíle, které jste si stanovili?

I na tyto otázky hledá odpověď pátá z pěti oblastí marketingové strategie – JAK. 

Předchozí články série najdete zde.

CO VAŠEMU PODNIKÁNÍ NYNÍ CHYBÍ, ABYSTE DOSÁHLI ÚSPĚCHU?

Přemýšleli jste někdy nad tím,

 • jaké znalosti a dovednosti ve svém podnikání potřebujete, abyste splnili cíle, které jste si stanovili?
 • jakou motivaci máte ke splnění těchto cílů?
 • jaké zdroje potřebujete k dosažení cílů?
 • jaké kroky musíte podniknout, abyste svých cílů dosáhli?

Co konkrétně tedy potřebujete, aby vaše podnikání vzkvétalo?

 • VIZI – cíle a poslání. Abyste své podnikání řídili, tak musíte vědět, proč existuje a co z něj chcete získat, co chcete vybudovat. (O nastavení cílů a jejich důležitosti jsme mluvili zde).
 • ZNALOSTI A DOVEDNOSTI, které vám umožní předkládat zákazníkům takové výrobky / služby, že s nimi budou spokojeni a budou se k vám vracet.
 • MOTIVACI – vnitřní hnací sílu, která vám pomůže překonávat i ty nejtěžší překážky. Pokud podnikáte sami a v oboru, kde využíváte své silné stránky a zapojujete vášeň, tak tento i předchozí bod splňujete. Pokud máte spolupracující osoby, tak i oni musí být motivování – vědět, jak oni mohou přispět k dosažení vašich cílů a naplnění poslání.
 • ZDROJE – hmotné (jako jsou prostory, stroje, IT vybavení, peníze…) i nehmotné (know-how, expertní znalosti,…), které vám umožní dodávat včas a v požadované kvalitě.
 • AKČNÍ PLÁN – rozplánovaný harmonogram konkrétních kroků, které v podnikání postupně učiníte, abyste dosáhli očekávaných cílů.

Pokud vám byť jeden z těchto bodů bude chybět, tak vaše podnikání nebude dodávat výsledky, které od něj očekáváte. Podívejte se na tento obrázek:


My se nyní zaměříme na AKČNÍ PLÁN A S NÍM SPOJENÉ PLÁNOVÁNÍ.

PROČ JE PLÁNOVÁNÍ TAK DŮLEŽITÉ? 

 • plánování vyžaduje zamyšlení nad celým systémem fungování podnikání – od nakoupení surovin, přes výrobu, po dodání výrobku až řešení záruky. Tím, že projdete celý systém fungování, tak jste schopni odhalit překážky, které by vás ani nenapadly.
 • čím komplexnější je váš interní proces, s tím větší pravděpodobností narazíte na překážky, které vedou k frustraci a nedodání.

CÍLEM PLÁNOVÁNÍ JE:

 • odhalit překážky, které vám brání dosáhnout cíle
 • najít způsoby, jak tyto překážky překonat
 • nastavit plán krok po kroku, kde v každém kroku bude jasné, jak vypadá výstup a kdo je za něj zodpovědný
 • tento plán dodržet 🙂

Jak najít překážky, které vám brání dosáhnout cíle? 

 • Začněte u cíle, tedy u toho, co vlastně chcete dosáhnout.
  • Příklad: jedná má klientka šije písmenka pro vyzdobení dětských pokojů a její cíl je: prodat 100 písmenek za 3 měsíce
 • Identifikace překážek: co vám brání dosáhnout cíl?
  • při tomto zamyšlení buďte klidně hodně pesimističtí, protože vás napadnou i takové překážky, které jste si nepřipouštěli.
  • při popisu překážek používejte přítomný čas – pak vás snadněji budou napadat řešení
  • často se stává, že najdete jednu hlavní překážku a k ní se budou vztahovat další překážky viz příklad níže
  • příklad: jaké překážky našla má klientka s písmenky:
   • má malou klientelu, protože ji zná málo lidí 
    • neinvestuje do hledání nových zákaznic, písmenka nabízí pouze online na webu, ten ale nikterak nepodporuje
    • nežádala reference od svých spokojených klientek, takže nemůže na webu ani jinak doložit jejich spokojenost

Jak překonat překážky? 

 • u každé identifikované překážky přemýšlejte nad mezi-cílem a kroky nebo činnostmi, které se musí stát, abyste překážku překonali
 • každá překážka, kterou jste identifikovali, musí být vyřešena, jinak zůstává překážkou na cestě za slněním vašeho cíle
 • příklad překonání překážek klientky s písmenky:
  • má malou klientelu, protože ji zná málo lidí => mezi-cíl: zvýšit povědomí o písmenkách mezi širší klientelu (tak ji bude více lidí znát a bude větší pravděpodobnost, že si od ní další zákazník písmenko koupí)
   • neinvestuje do hledání nových zákaznic, písmenka nabízí pouze online na webu, ten ale nikterak nepodporuje => akční kroky:
    • vytipovat klíčová slova, které maminky vyhledávají a na ně:
     • napsat obsahově zajímavé články, kde propojí klíčová slova s nabídkou písmenek (díky obsahu pak bude vyjíždět výše v SEO – organickém vyhledávání na webu)
     • nakoupit PPC (pay per click) reklamu na daná slova
    • najít „spojence / partnery“, kteří nabízí designový sortiment do dětských pokojů a skrze ně bud prodávat, nebo na jejich stránkách / v jejich obchodu vystavovat zboží, umísťovat reklamu
   • nežádala reference od svých spokojených klientek, takže nemůže na webu ani jinak doložit jejich spokojenost => akční kroky:
    • získat reference spokojených zákaznic ideálně s fotkami, které může umístit na web
    • požádat spokojené klientky o aktivní doporučení mezi jejich známé
    • …….

JAK SESTAVIT PLÁN? 

Posledním krokem je rozhodnout o pořadí, v jakém jednotlivé akční kroky budete plnit, abyste dosáhli svého cíle. 

 • Často se stává, že některé akční kroky budou na sebe časově navázané, jako v našem příkladu, kdy nejprve musí klientka vytipovat klíčová slova, která pak využije jak pro PPC reklamu, tak pro psaní článků.
  • Ptejte se proto: „abych dosáhl xxxxx, tak musím mít ????“
 • Zmapujte si posloupnost jednotlivých kroků. 
  • Je dobré si jednotlivé mezi-cíle a akční kroky napsat na malé papírky a s nimi si na větším papíru hýbat dle potřeby, než vám plán bude do sebe zapadat.
 • Pokud na sobě určité kroky nejsou časově závislé, tak o pořadí rozhodněte na základě vašeho odhadu přínosu daného kroku k celku.
  • Příklad: pokud klientka vytipuje klíčová slova, tak může nejprve napsat 2-3 články, umístit je na web a poté na ně spustit PPC reklamu. Pokud to takto udělá, tak nejenže bude odkazovat v reklamě na relevantní a žádané informace, ale zároveň ji pak zvýšená návštěvnost webu pomůže v SEO – organickém vyhledávání.
 • Plán sepište, dodržujte a vyhodnocujte.
  • Jednotlivé kroky plánu je důležité postupně vyhodnocovat a pokud nefungují dle vašich představ, tak akční kroky upravit. Jen tak se totiž dostanete k žádoucímu cíli.

Jaké máte zkušenosti s plánováním vy? Napište mi pomocí formuláře níže. Těším se na váš názor.

Další VYBRANÉ články z této kategorie

Dostávejte každý měsíc inspirující marketingový zpravodaj e-mailem

Zadáním svého emailu souhlasíte se zásadami Ochrany osobních údajů.