JAK NA INOVATIVNÍ NÁPADY?

marketingová strategie

Inovativní nápady jsou krví pokroku, posouvají naše možnosti o stupeň dále a otevírají nám nové obzory.

Proto i firmy chtějí často po svých zaměstnancích tzv. „out of box thinking“, aby projekt / značku, za který jsou zodpovědní, posunuli dále nějakou inovativní cestou. I podnikatelé, kteří chtějí své podnikání dále rozvinout, hledají způsoby, jak na to.

Často se ale většina z nás nakonec uchýlí k osvědčeným postupům, které nás ale nikam významně neposunou. 

„Buď inovativní a vymysli něco“. To se velmi snadno řekne, ale mnohem hůře provádí. Většina z nás má utkvělou představu, že inovativní mohu být jen někteří lidé, a že to mají zkrátka v krvi. Navíc je považujeme za odvážlivce, kteří se nebojí v životě žádného rizika, a s chutí jej podstupují.

Kdo jsou tito inovativní jedinci ve skutečnosti? 

Na základě analýzy velkého počtu výzkumů a dat Adam Grant, autor knihy Originals, zjistil, že inovativní lidé nejsou riskéři ve všech oblastech svého života. Naopak, pokud jsou inovativní v jedné oblasti, a jdou zde do rizika, tak v jiných oblastech života se naopak riziku vyhýbají. To se projevuje např. tak, že rozjíždí business při zaměstnání. Tím, že jsou zajištění z práce, tak jsou odvážní ve svém hobby / podnikání, a hledají nejlepší řešení, ne nejrychlejší cestu, jak vydělat. Tím se také vyhnou stresu a jednají v klidu, který je důležitý proto, aby mozek mohl volně přemýšlet o všech možnostech.

Navíc si oproti většině z nás často kladou otázku: „Jak lze danou věc udělat jinak?“. Neberou status quo za jednou provždy daný, ale hledají cesty, jak se na daný problém podívat z jiných úhlů pohledu, a tím nachází alternativní řešení.

Jak vymýšlet inovativní nápady?

Adam Grant ve své knize nabízí i doporučení, jak se stát více inovativním. Rozděluje je do tří oblastí, které si postupně projdeme.

A. Vymýšlení a rozpoznávání inovativních nápadů 

Tím prvním a zcela logickým je vymýšlení a rozpoznávání inovativních nápadů. Jak na ně?

 • Zpochybňujte to dané
  • Místo toho, abyste brali status quo za neměnný, je dobré se ptát, jak danou věc můžete vylepšit. Stačí jen malé vylepšení, jen malá úprava, která ale konečnému zákazníkovi přinese hodnotu.
 • Ztrojnásobte počet nápadů, se kterými přicházíte
  • Není to tak, že uspěje každá inovace. Tvrdí se, že opravdu úspěšná je každá 10. Takže nejlepším způsobem, jak zlepšit své inovativní přemýšlení, je zvýšit počet nápadů.
 • Poznávejte nové oblasti
  • Každá nová věc, kterou se naučíte, rozšíří vaše obzory. Tím vás pak může napadnout, jak věc, která se běžné dělá v jednom odvětví, můžete inovativně využít v jiném.
 • Prokrastinujte strategicky:
  • Prokrastinace často ubíjí efektivitu. Proč ji tedy doporučit?
  • Je prokázáno, že pokud se vrhneme do přemýšlení o nových věcech ihned, tak jedeme v zajetých kolejích.
  • Pokud ale nad daným problémem budeme přemýšlet jen chvíli, např. tak že si vyjasníme zadání, a pak si dáme odmlku a budeme hledat inspiraci v jiných oblastech, a po odmlce se k přemýšlení vrátíme, tak nás budou napadat nová řešení.
 • Ptejte se na zpětnou vazbu svých kolegů
  • Kolegové často mívají v dané problematice dostatečný přehled a mohou vaši myšlenku dále rozvinout a posunout.

Manažeři bývají k novým myšlenkám moc kritičtí a mohou vás od přemýšlení odradit.

      B. Představení nápadu ostatním a jeho prosazení 

Druhým krokem k tomu stát se více inovativním je svůj nápad představit ostatním a prosadit jej. Čím více je váš nápad inovativní, tím snadněji se setkáte s nepochopením nebo odmítnutím většinou. Jako lidé ale přirozeně potřebujeme oporu – souhlas většiny, a tak odmítnutí bolí. Jak tedy svou inovaci prosadit?

 • Vyvažujte svá rizika
  • Pokud se rozhodnete jít do rizika v jedné oblasti, buďte více opatrní v ostatních oblastech vašeho života. Nové myšlenky samy o sobě riziko přinášejí, tak je důležité se vyvažovat. Například pokud chcete investovat do svého podnikání, a tím jdete do rizika, neopouštějte hned své zaměstnání.
 • Představte ostatním důvody, proč by vaši inovaci neměli podpořit
  • Když svou inovaci ostatním představíte, a pak vyjmenujete 3 důvody, proč by ji neměli přijmout a podpořit, a požádáte je, aby vymysleli další důvody k nepodpoření, tak to má úžasný efekt – tedy za předpokladu, že vaše inovace přináší nějaký užitek J.
  • Když přimějete ostatní přemýšlet nad slabinami vašeho projektu, tak tím je samovolně napadají výhody vaší inovace, a tak je vyšší pravděpodobnost, že se stanou jejími podporovateli.
 • Seznamujte ostatní s vaší myšlenkou dostatečně dlouho
  • Když sami o nějaké inovaci dlouho přemýšlíme, a pak o tom s lidmi mluvíme, tak máme pocit, že všichni dané téma dostatečně znají a rozumí mu. Nicméně to je jen náš pocit…
  • Aby si ostatní vaši inovaci / myšlenku osvojili, tak je potřeba, aby o ní slyšeli 10-20x. Ne najednou, ale postupně, v průběhu několika týdnů, v různých souvislostech,…..
 • Představujte své myšlenky / inovace různým lidem
  • Protože se jako lidé přirozeně bojíme odmítnutí, tak často upřednostňujeme představovat své myšlenky / inovace lidem, o kterých víme, že jsou stejně naladěni jako my, a že nám porozumí. Ti nám pak ale jen zcela výjimečně poskytnou jiný názor, než máme my sami.
  • Abyste získali další názory a inspiraci, která vám pomůže posunout vaše přemýšlení dále, tak představte svou myšlenku lidem, kteří s vámi již dříve v nějakých situacích nesouhlasili, ale o kterých víte, že přemýšlí podobně jako vy – jsou otevřeni novým nápadům a konstruktivní.
 • Představujte svou inovaci / myšlenku postupně
  • Pokud je vaše myšlenka až příliš radikální a je obtížné, aby si ji lidé osvojili, tak ji raději přeformulujte. Udělejte ústupek, nebuďte tak radikální, představte první a pak teprve další kroky….
  • Toto se často děje u hnutí, která si kladou za cíl nějaký negativní jev ve společnosti vymýtit. Pokud jej chtějí rovnou vymýtit, pak těžko najdou podporovatele. Pokud ale nejprve budou chtít zavést nějaká částečná opatření, pak to bude krok, který podpoří dost lidí.

      C. Ovládejte své emoce

Poslední oblastí, kterou je třeba zvládnout, abyste své inovace prosadili, je ovládání emocí. Samotné prosazování inovativních myšlenek je velice riskantní (obava z odmítnutí), a tak je potřeba ovládat své emoce, aby vám napomohly vaše myšlenky prosadit.

 • Motivujte se jinak, když jste si jistí dalšími kroky a v momentech, kdy tápete
  • Při přemýšlení nad zlepšováky se někdy stane, že najednou nevíte, jak dále, jaké další kroky podniknout. Abyste se nevzdali, tak se ohlédněte zpátky, a uvědomte si, jak dlouhý kus cesty jste již ušli. A byla by škoda vaše dosavadní úsilí jen tak zahodit, ne?
  • Pokud víte, co dále dělat, tak ve svém úsilí pokračujte. Každý další krok posílí vaší motivaci.
 • Nesnažte se se uklidnit, pokud jste nervózní
  • Často se stane, že zejména při představování našeho nápadu dalším lidem, jsme nervózní. A to je normální a přirozené. Jak ale nervozitu co nejlépe překonat?
  • Nedává smysl říci si: „buď klidný“. To je stejné, jako když najednou v rychle jedoucím autu sešlápneme nečekaně brzdu. Nejenže se nesklidníme, ale nervozita ještě vzroste.
  • Mnohem rozumnější je nervozitu „přetavit“ do jiné emoce, která nás povzbudí. Takže místo toho, abyste si řekli: „Jsem nervózní“, si například řekněte: „je to výzva, která stojí za to“.
 • Uvědomte si, že nejste sami
  • Pokud je vaše myšlenka opravdu inovativní, tak se často můžete dočkat nepochopení a odmítnutí ze strany ostatních. Vy ale nemusíte přesvědčit všechny. Stačí, když najdete alespoň jednoho spojence, protože už ve dvou se to lépe táhne. J
  • A pak uvidíte, jak se sami od sebe začnou nabalovat další podporovatelé.
 • Pamatujte na to, že pokud se nepokusíte danou věc změnit, tak i nadále bude platit status quo
  • A pokud chcete být více inovativní, pak je to právě akce – snaha dělat věci jinak, která je důležitým odrazovým můstkem. Tak pojďte do toho!

Jak o tomto tématu přemýšlíte vy? Napište mi!

Další VYBRANÉ články z této kategorie

Dostávejte každý měsíc inspirující marketingový zpravodaj e-mailem

Zadáním svého emailu souhlasíte se zásadami Ochrany osobních údajů.