STRATEGIE VERSUS OPERATIVA: PROČ SE NESOUSTŘEDÍME NA TO DŮLEŽITÉ A JAK TO ZMĚNIT?

Všichni tušíme, že je potřeba soustředit se na věci důležité / strategické, které nás posunou o kousek dál. – vidět les a na stromy 🙂 Děláme to ve skutečnosti?

V půlce května jsem udělala průzkum mezi svými klienty, abych zjistila, jak trávíme čas, a zda jsme schopni si v nabitých kalendářích udělat čas na strategické / důležité věci.

Strategie versus operativa – kolik času týdně trávíme nad důležitými / strategickými otázkami? 

Výsledek mě samotnou překvapil: objevili se 2 protipóly – jeden dominantní (75%), kdy strategií trávíme méně než 2 hodiny týdně (což byla nejnižší možnost v dotazníku). Druhá skupina se zabývá strategií až 8 hodin týdně (zřejmě lidé na vyšších – board pozicích). Co ovšem obě skupiny spojuje je fakt, že strategickým a dlouhodobým přemýšlením trávíme mnohem méně času, než bychom chtěli.

Proč strategickým / důležitým bodům nevěnujeme dostatek pozornosti?

Často jsem tlačeni okolnostmi: řešíme především záležitosti urgentní a operativní, které nejsou ani tak důležité, ale máme pocit, že je musíme vyřešit, neboť nesnesou odkladu.

Znáte to: chystáte se přemýšlet nad novou kampaní / zrevidovat dosavadní výsledky a poučit se z nich,…. Když v tom na vás vyskočí email, nebo vám vběhne do kanceláře kolega a požádá vás o vyřešení urgentního problému: na webu nefunguje odpovědní formulář, zákazníkovi chybí správný kód v systému, v excelové tabulce nesedí součty… Vy tedy přepnete a jdete řešit problém. A na původní důležitou záležitost už nezbude čas.

Pokud jsme si již zvykli na neustálé hašení požárů, tak to bereme jako normu, a už se nám ani nechce přepínat do jiného režimu. To totiž stojí energii a úsilí, a pokud pro nás ona strategická věc není zas tak důležitá, tak co bychom se namáhali.

Dalším důvodem je fakt, že na důležité / strategické body nemáme předem vyhrazený čas v kalendáři, a tak na ně nikdy nedojde.

Proč prioritizujeme naléhavé úkoly před důležitými / strategickými? 

Je to částečně způsobeno tím, jak je nastaveno naše tělo. Při splnění úkolu se nám zvýší hladina dopaminu v mozku, který způsobí, že cítíme uspokojení a radost z vykonaného. Dopamin je bohužel velmi návykový, a tak máme tendenci plnit rychlé a naléhavé úkoly na úkor dlouhodobých, strategických. Jen ty ale zaručí, že se budeme posouvat dál a budeme spokojení a úspěšní v dlouhodobém horizontu.

Jak bychom se cítili, kdybychom měli více času na strategické úkoly? 

Z průzkumu vyplynulo, že bychom pracovali efektivněji, nenosili úkoly stále v hlavě, a dosahovali snadněji výsledky.

Především bychom byli spokojenější a cítili větší naplnění. 

 Jsem přesvědčená, že to je již zásadní důvod, abychom udělali změnu a strategickým úkolům věnovali více času.

Jak si udělat více času na strategické / důležité věci? 

 1. Vraťte se ke svým cílům / sepište si je
 2. Definujte si klíčové strategie, kterými se k cílům dostanete, pokud je ještě nemáte
 3. Vyhraďte si čas na strategické úkoly
  • Pracujte se svým kalendářem: 
   • Vyhraďte si čas sami pro sebe: Začněte sami u sebe a každý týden si v kalendáři rezervujte čas na strategické přemýšlení. Přemýšlejte dle potřeb sami, nebo si přizvěte kolegu, případě jiného partnera pro přemýšlení, který vaše přemýšlení posune zase o kus dál.
    • Na konci schůzky si zapište, na co se zaměříte příště, ať příště netápete a jdete rovnou k věci.
   • Naplánujte čas s týmem nad strategickými úkoly: to nemusí být každý týden, ale je dobré se minimálně jednou měsíčně strategicky na váš business podívat: Jak se vám daří versus nastavené cíle? Jak fungují jednotlivé aktivity? Co přestanete dělat, co naopak posílíte? Jaké nové taktické kroky vyzkoušíte?
 4. Upřednostňujte úkoly důležité před nedůležitými

Držím vám palce, neboť pokud se budeme věnovat důležitým, strategickým věcem, tak budeme naplnění a spokojení.

Další VYBRANÉ články z této kategorie

Dostávejte každý měsíc inspirující marketingový zpravodaj e-mailem

Zadáním svého emailu souhlasíte se zásadami Ochrany osobních údajů.