DIGITÁLNÍ STRATEGIE FRESENIUS KABI

DIGITÁLNÍ STRATEGIE FRESENIUS KABI

Digitální strategie Fresenius Kabi Nastavení základních pilířů digitální strategie: aby byla v souladu s požadavky centrály a zároveň řešila všechny potřeby místního týmu. Reference:
DIGITÁLNÍ STRATEGIE FRESENIUS KABI

FIREMNÍ STRATEGIE AGENTURY ADHOG

Firemní strategie agentury ADHOG Nastavení strategického směřování agentury po 15 letech existence: Řešení zahrnovalo nejen strategii, ale i „lidský rozměr“ – role jednotlivých členů týmu, odpovědnosti, pravomoci....
DIGITÁLNÍ STRATEGIE FRESENIUS KABI

MARKETINGOVÁ STRATEGIE SW DIVIZE FIRMY IXPERTA

Marketingová strategie SW divize firmy IXPERTA Příprava a vypracování strategie a dlouhodobá spolupráce nad její implementací: Analýza stávajícího stavu – skrze dokument marketingového auditu Tvorba strategie: 3 společné workshopy  Příprava taktického plánu s přesným...
DIGITÁLNÍ STRATEGIE FRESENIUS KABI

MARKETINGOVÝ AUDIT GLOBUS

Marketingový audit Globus Provedení komplexního marketingového auditu ve společnosti Globus: Součinnost všech oddělení marketingového týmu + dalších klíčových oblastí (cca 15 členů core týmu) Příprava auditu – Kick-off workshop s vedoucími jednotlivých marketingových...
DIGITÁLNÍ STRATEGIE FRESENIUS KABI

HR STRATEGIE FIRMY IXPERTA

HR STRATEGIE FIRMY IXPERTA Příprava HR strategie a konkrétního plánu na nový obchodní rok: Stanovení cílů a definice klíčových problémů Analýza stávajícího stavu Hledání možných řešení: inspirace z externího světa Plán konkrétních kroků...