Globus ČR, v.o.s.

Marketingový audit Globus


Provedení komplexního marketingového auditu ve společnosti Globus:

  • Součinnost všech oddělení marketingového týmu + dalších klíčových oblastí (cca 15 členů core týmu)
  • Příprava auditu – Kick-off workshop s vedoucími jednotlivých marketingových týmů, IT, komunikace
  • Individuální spolupráce s jednotlivými členy vedoucí k identifikaci hloubkových příležitostí a problémů každého oddělení
  • Společný workshop shrnující a prioritizující všechny příležitosti a problémy
  • Závěrečná prezentace doporučených dalších kroků CEO a majitelům