Jan Kašpárek
IXPERTA

Marketingová strategie SW divize firmy IXPERTA


Příprava a vypracování strategie a dlouhodobá spolupráce nad její implementací:

  • Analýza stávajícího stavu – skrze dokument marketingového auditu
  • Tvorba strategie: 3 společné workshopy 
  • Příprava taktického plánu s přesným rozpisem práce: co, kdo, kdy, jak a za kolik
  • Dlouhodobá spolupráce na implementaci strategie, průběžné vyhodnocování taktik a jejich revize

Reference: