Marek Bor
ADHOG

Firemní strategie agentury ADHOG


Nastavení strategického směřování agentury po 15 letech existence:

  • Řešení zahrnovalo nejen strategii, ale i „lidský rozměr“ – role jednotlivých členů týmu, odpovědnosti, pravomoci.

Reference: