JAKOU CHCETE UDĚLAT ZMĚNU?

marketingová strategie, osobní rozvoj

Říkáte si, co je to za zvláštní otázku a s čím souvisí? S podnikáním, vlastním rozvojem, s manažerskými dovednostmi? 

Tuto otázku bychom si měli totiž položit vždy, když se pouštíme do nějakého projektu: chystáme se uvést na trh nový výrobek, otevřít nový obchod, chceme dále rozvíjet svůj tým nebo i sami sebe a své děti…. Cokoli totiž děláme, tak je zapotřebí, aby si toho někdo všiml, pochopil to, nakoupil, nebo aspoň vyzkoušelA to vyžaduje změnu v našem a  jejich dosavadním chování a myšlení….

Když totiž k žádné změně v myšlení a/nebo chování nedojde, tak se nic nestane… nikdo si nás nevšimne, nikdo naše služby nevyzkouší, nikde je nekoupí,…. Proto vždy potřebujeme vyvolat v někom změnu…

Když chcete udělat změnu, kde začít? 

Většina z nás má v životě nějaké cíle

Cíle nám pomáhají se posouvat, dělat pokroky a růst… Cíle máme jako jedinci, jako podnikatelé, jako manažeři. Cíle si můžeme stanovit v každé oblasti našeho působení.

Cílem pro mě jako člověka může být: 

 • zhubnout 5 kg za 3 měsíce
 • dále se vzdělávat tím, že přečtu 3 odborné knihy během roku

Cílem pro mě jako podnikatele může být:

 • získat 5 nových zákazníků na konzultace
 • prodat 10 kurzů

Cílem pro mě jako manažera může být:

 • udržet fluktuaci v týmu pod 10%
 • dodat růst 3% v hodnotě,

Jak vidíte, tak cílů máme v životě mnoho a to v mnoha rolích, ve kterých vystupujeme… Stanovení cíle je prvním krokem, který vždy musíme při jakékoli nové iniciativě udělat(Jak stanovovat cíle, které vás motivují, se dočtete zde). A co dál?

Abychom cíl splnili, tak musíme vyvolat v někom změnu myšlení a chování, která povede ke splnění daného cíle. Klíčová otázka tedy zní:

Jakou změnu chcete udělat?

Musíme se zamyslet nad dvěma body:

 • kdo má změnu udělat
 • k jaké změně má dojít

Kdo má změnu udělat?

Pokud se jedná o osobní cíle, tak tu změnu musím provést já sám (to za mě bohužel nikdo neudělá).

Pokud jsme v roli podnikatele a i manažera, jak jsme si ukázali výše, tak změny se musí stát jak na  mé straně, tak na straně zákazníka / týmu. Pokud je mým cílem získat 5 nových zákazníků na konzultace, tak se ptám:

 • jakou změnu musím udělat já sama, abych získala 5 zákazníků, a zároveň
 • jakou změnu chci vyvolat u svých potenciálních zákazníků, aby se stali mými zákazníky?

Jakou změnu chci vyvolat? 

V tomto kroku si stanovujeme strategii – způsob, jakým se k cíli chceme dostat. Jak na to? Přemýšlejte o tom, co chcete, aby si vaši zákazníci / klienti / členové týmu / ale i vy sami mysleli a dělali v momentě, kdy ke změně dojde.

Pojďme si to ukázat na příkladech: 

 • Cíl: zhubnout 5 kg za 3 měsíce
  • Jakou změnu chci u sebe vyvolat?
   • Začnu se více hýbat a budu se zdravěji stravovat.
  • Vidíte, že v tento moment ještě nekonkretizuji, co přesně budu dělat, jen si určuji směr, kterým půjdu.
 • Cíl: získat 5 nových zákazníků na konzultace
  • Jakou změnu chci u sebe vyvolat?
   • Např. Vylezu ze své ulity, dám svým potenciálním klientům vědět, že tady jsem a jak jim mohu pomoci.
 • Jakou změnu chci vyvolat u svých potenciálních klientů?
  • Chci, aby o mně věděli, a když budou chtít s někým probrat marketingovou strategii nebo svůj rozvoj, tak se na mě obrátí.
 • Cíl: udržet fluktuaci v týmu pod 10%
  • Jakou změnu chci u sebe vyvolat?
   • Chci tým více inspirovat, aby každý jeho člen mohl dále růst a rozvíjet se.
 • Jakou změnu chci vyvolat u členů svého týmu?
  • Chci, aby si uvědomili, že se rozvíjí, a tak zvyšují svou hodnotu na trhu práce. A proto aby u nás zůstali.

Jaké konkrétní kroky podniknu, abych danou změnu vyvolala? 

Posledním krokem je nastavení taktik = konkrétních kroků / aktivit, které danou strategii naplní a povedou ke splnění cíle. Těchto kroků může být více, je zcela v pořádku je zkoušet postupně, zjistit, jak fungují, a pokud výsledky nedodávají, tak vyzkoušet něco jiného.

Jak na to? V předchozím kroku jsme si řekli, co chceme změnit. Zde vycházíme z toho, co nyní děláme a myslíme si, a budeme vymýšlet aktivity, které nás dovedou k cílovému stavu.

 • Cíl: zhubnout 5 kg za 3 měsíce
  • Jakou změnu chci u sebe vyvolat? 
   • Začnu se více hýbat a budu se zdravěji stravovat.
   • Co konkrétně budu dělat, abych vyvolala tyto změny?
    • Budu 2 x týdně běhat a 1x cvičit jógu (když mi nebude pomáhat jóga, tak vyzkouším kruhový trénink)
    • Budu jíst sladkosti / sušenky jen 3x do týdne ve dne, kdy budu cvičit. (když nebudu hubnout dle představ, tak budu jíst sladkosti jen 2x týdně)
 • Cíl: získat 5 nových zákazníků na konzultace
  • Jakou změnu chci u sebe vyvolat? 
   • Např. Vylezu ze své ulity, dám svým potenciálním klientům vědět, že tady jsem a jak jim mohu pomoci.
  • Jakou změnu chci vyvolat u svých potenciálních klientů?
   • Chci, aby o mně věděli, a když budou chtít s někým probrat marketingovou strategii nebo svůj rozvoj, tak se na mě obrátí.
  • Co konkrétně budu dělat, abych vyvolala tyto změny?
   • Setkám se s bývalými kolegy a známými, abych zjistila jejich nynější potřeby, a když uvidím, že bych mohla být k užitku, tak nabídnu své služby
   • Budu mentorem start-up programu, abych více rozšířila svůj záběr,….
   • Účastním se oborových konferencí jako člen i jako řečník
 • Cíl: udržet fluktuaci v týmu pod 10%
  • Jakou změnu chci u sebe vyvolat? 
   • Chci tým více inspirovat, aby každý jeho člen mohl dále růst a rozvíjet se.
  • Jakou změnu chci vyvolat u členů svého týmu?
   • Chci, aby si uvědomili, že se rozvíjí, a tak zvyšují svou hodnotu na trhu práce. A proto aby u nás zůstali.
  • Co konkrétně budu dělat, abych vyvolala tyto změny?
   • Každý měsíc udělám pro tým workshop na konkrétní téma, kde budu nejen já, ale i odborník z dané oblasti
   • 3x do roka sama půjdu na školení, abych sledovala nové trendy a stávala se větším odborníkem 
   • každý člen týmu půjde 2x ročně na školení, které jej posune

Jak vidíte, tím, že si stanovíme cíle, tak cesta začíná… Potřebujeme stanovit strategii – říci si, jakou změnu chceme vyvolat a pak vymyslet akční kroky, které tuto změnu naplní.

Jak je to u vás? Jakou změnu chcete vyvolat? Napište mi! 

Další VYBRANÉ články z této kategorie

Dostávejte každý měsíc inspirující marketingový zpravodaj e-mailem

Zadáním svého emailu souhlasíte se zásadami Ochrany osobních údajů.