JAK STANOVIT CÍLE, KTERÉ NÁS MOTIVUJÍ

marketingová strategie

Máte cíle, které vás motivují a které chcete splnit?

Blíží se konec prvního pololetí a s ním je mnoho mých klientů vystaveno sílícímu tlaku na SPLNĚNÍ NASTAVENÝCH CÍLŮ. Pokud tedy zvládli na začátku roku stanovit cíle.

 • Ti, kteří plní, si užívají a těší se na léto.
 • Ti, kterým chybí relativně málo, se snaží dělat maximum, často na úkor sebe sama a svého času.
 • No a ti, kteří ví, že cíle jsou tak ambiciózní, že je splnit nejde, jsou často frustrovaní a demotivovaní. Obávám se, že jich je téměř polovina a často pracují v korporacích…
 • A pak je skupina podnikatelů, kteří své výsledky vůbec neměří, protože to nepokládají za důležité….

Otázka tedy zní: k čemu by cíle měly sloužit a jak je stanovovat?

K ČEMU CÍLE SLOUŽÍ – PROČ JE POTŘEBUJEME?

Na začátku chci vyjasnit jednu zcela zásadní věc, která je nejen mnohými podnikateli často opomíjená. Výsledky v podnikání je potřeba měřit! Pokud nemáte cíle a neměříte výsledky svých aktivit, tak své podnikání neřídíte!!!! Stejně je to s naším životem. Pokud nevíme, co v životě chceme, kam se chceme posunout a čím chceme být, tak život ovládá nás: neumíme si vybrat z nabídek, které máme, nevíme, co dělat….

Měřením výsledků a vyhodnocováním aktivit získáváte kontrolu nad svým podnikáním a i životem. Takže i přestože vás čísla třeba nebaví a neradi si dáváte cíle, tak v podnikání je to zcela nutné. Proč?

Budete mít podnikání / vlastní život pod kontrolou 

Jako podnikatel potřebujete vědět, jak se vám daří, zda a jak se posouváte k vašemu velkému cíli, k vaší vizi. Protože podnikání je prostředkem k dosažení vašeho ideálního života, tak je dobré vědět, jaký výsledek pravidelně od svého podnikání očekáváte, a jak se k němu v průběhu času přibližujete.

Příklad: jste majitel jazykové školy a pořádáte kurzy angličtiny ve škole. Víte, že měsíčně chcete vydělat cca 50.000 Kč hrubého = 250.000Kč / pololetí. Pak vaším cílem může být na začátku školního roku otevřít 1 kurz pro každou třídu (1.-9.), celkem tedy 9 kurzů.

 • Kurzovné na půl roku činí 3.500 Kč.
 • Pak potřebujete učit aspoň (250.000Kč / 3.500Kč = ) 71,4 dětí
 • V každém kurzu musí být minimálně 72 dětí / 9 kurzů = 8 dětí, optimálně 10, max 12, abyste to zvládli.

Toto jsou jasné cíle…

Budete vědět, jaké aktivity vám fungují a jaké ne 

V podnikání vykonáváte mnoho aktivit, od kterých něco očekáváte – jinými slovy každá vaše aktivita by měla mít jasný smysl a cíl. I když jen vytisknete letáčky a někdo je rozdá, tak je důležité si říci, jakou reakci a kolik reakcí očekáváte.

Pokud aktivity po jejich skončení vyhodnocujete a víte, jaké vám fungují a jaké ne, tak ty:

 • fungující: můžete dále vylepšovat a tak s nimi dosahovat stále lepší výsledky
 • nefungující:
  • můžete vylepšit nějakou úpravou, změnou,…..
  • nebo je prostě přestanete dělat, čímž si uvolníte čas, energii a peníze na jiné aktivity, které vás k vašemu cíli dostanou snadněji / rychleji,… (záleží na vás)

Příklad: škola, ve které nabízíte kurzy, má v každém ročníku dvě třídy – celkem  60 dětí x 9 = 540 dětí ve škole. Vaším cílem pak může být rozdat 540 letáčků a chcete, aby se vám přihlásilo oněch 72 dětí – tedy 13%.

 • Průběžně budete kontrolovat počet přihlášených. Pokud se vám přihlásí aspoň těch 75, můžete být spokojeni.
 • Pokud méně, budete vědět, že musíte něco změnit. Co konkrétně budete měnit, bude záležet na klíčové bariéře, kterou zjistíte.

Můžete oslavovat průběžné výsledky 

Když budete měřit výsledky svého podnikání, to znamená, budete mít podnikání pod kontrolou a budete jej řídit (ono nebude řídit vás), tak také budete moci oslavovat průběžné výsledky, což vás i celý váš tým podpoří na další cestě.

Příklad: letáčky rozdáváte již na konci školního roku a do ½ června máte přihlášeno 50 dětí, tak víte, že vám zbývá jen 25 a ještě jste neoslovili prvňáčky….

JAK CÍLE STANOVIT?

Jak by měl vypadat správně stanovený cíl? Skvělou pomůckou je anglická zkratka pro stanovení cílů SMART, což znamená chytrý / jasný cíl.

Specifický (Specific): Jasně definovaný 

V první řadě by měl být cíl specifický: což znamená jasně definovaný a zaměřený, aby jej každý pochopil. Například: měsíční obrat a zisk z prodejů, nebo v našem příkladu počet přihlášených dětí na kurz.

Měřitelný (Measurable): Jednoduše a pravidelně 

Abychom jej mohli měřit a zjišťovat, jak se v něm posouváme, tak musí být měřitelný a to jednoduše a pravidelně: odpovídá na otázku kolik? Jak budete vědět, že jste daný úkol splnili? Obrat, zisk, počet dětí – jsou jasně měřitelné cíle, ale pozor třeba na kvalitu služeb, spokojenost zákazníků – zde musíte mít stanoveno, jak budete pravidelně zjišťovat.

Ambiciozní, ale dosažitelný (Attainable) 

Cíl by měl být ambiciozní, aby motivoval, a chtěli jsme jej dosáhnout. Zároveň ale musí být dosažitelný, musíme mít schopnosti, dovednosti, znalosti, abychom jej mohli splnit.

Nerealistické cíle nás od samého začátku odrazují a nemáme chuť dělat aktivity k jejich naplnění. Například pokud bychom chtěli do kurzu získat 70% všech dětí ze školy, tak tomu od začátku asi nebudeme věřit, a tím nebudeme ani motivováni k tomu, abychom podnikali konkrétní kroky.

Relevantní (Relevant) 

Cíl by měl být navázán na naše další cíle, vycházet z naší vize.

Jako v našem příkladu, kdy jsme vyšli z velkého cíle, že chceme vydělávat 50.000Kč hrubého měsíčně a z něj dílčí cíl vypočítali.

Časově vymezený (Time bound) 

Cíl musí být časově vymezený, aby vyvolával pocit nutnosti s tím něco dělat, aby vedl k aktivitě a bylo jasné, kdy se tak stane.

Správně stanovený cíl plní všechna tato kritéria.

Jaké jsou vaše cíle a jsou SMART? 

Jaké jsou vaše cíle na tento rok? Jsou SMART podle všech bodů výše? Pokud ne, co uděláte, aby byly?

Další VYBRANÉ články z této kategorie

Dostávejte každý měsíc inspirující marketingový zpravodaj e-mailem

Zadáním svého emailu souhlasíte se zásadami Ochrany osobních údajů.