PROČ MILUJEME LÍDRY?

osobní rozvoj, marketingové dovednosti

Nechci být „jen“ manažer. Chci být lídr, který inspiruje a posouvá své lidi dál. Toto téma často řeším s manažery, kteří přemýšlí, jak by měli upravit nebo pozměnit svůj styl vedení lidí, aby se stali lepšími lídry. Je jich naštěstí čím dál víc, a věřím, že by se v dnešní době od nich mohl učit i náš politický aparát a jeho představitelé…..

Proč milujeme lídry? 

Biologicky jsme hierarchicky nastavení – a už od dávných dob milujeme status – tak to příroda nastavila, abychom jako druh přežili. Už v dávných dobách, kdy jsme žili v kmenech, jsme si vybrali toho nejsilnějšího / nejschopnějšího z nás, komu jsme propůjčili možnost nás vést. Nebylo to ale zadarmo.

Umožnili jsme mu stravovat se lépe než my ostatní a požíval spoustu dalších výhod. Za to se o nás v době krize a hrozby postaral. Stál v čele našeho kmene, když se blížilo nebezpečí, a spolu s dalšími nejschopnějšími a nejzkušenějšími vymýšlel strategie a taktické kroky, která nám všem pomáhaly přežít. A fungovalo to pro obě strany. On požíval zasloužený status, který mu ostatní umožnili, on se na oplátku staral…..

Kdo se mohl stát vůdcem? 

Lídrem / vůdcem se tak stal jen ten, kdo byl ochoten přinést osobní oběť – upozadit své zájmy pro dobro ostatních, a tím získat své místo v hierarchii. My ostatní jsme se pak cítili v bezpečí, protože jsme si byli jistí, že je o nás postaráno.  Pak jsme byli ochotní tvrdě pracovat a dřít proto, abychom naplnili vize a sny našeho vůdce.

Jaké byly zodpovědnosti vůdce?

Zodpovědností vůdce bylo naučit nás pravidla, která nám pomohla dobře fungovat v rámci kmene, a zároveň nám umožňovala dělat to, co bylo třeba.

Když už jsme věděli, v jakém rámci se pohybujeme, pak bylo potřeba vysvětlit nám, co se od nás očekává, a pomoci nám získat dovednosti a znalosti, abychom úkoly, kterými jsme byli pověřeni, uměli splnit. Například, pokud byl někdo bojovník, tak bylo potřeba jej naučit bojovat. Pokud byl někdo lovcem, bylo potřeba jej naučit lovit,….

Poslední zodpovědností vůdce bylo pomoci nám získat důvěru v to, co děláme. Důvěru získáváme tak, že se v dané činnosti neustále trénujeme, a tím zlepšujeme. Lovci se tak neustále trénovali v lovecké technice – běhali, házeli, vrhali a stříleli a také vymýšleli vylepšováky.

Když vůdce dohlédl na tyto 3 kroky, tak se stáhnul a věřil nám, že budeme dělat v ten správný čas to, co uznáme za nejlepší v dané situaci. Dával nám důvěru, že to sami zvládneme nejlépe a lépe, než by to zvládnul on sám. Protože tím, jak jsme se trénovali a vylepšovali, tak jsme se v dané oblasti stali odborníky.

Když byly splněny všechny tyto podmínky, tak kmen fungoval, jak nejlépe uměl…

Kdo nás dnes řídí? 

V posledních 30-40 letech, kdy se celosvětová ekonomika soustředí na přinášení hodnoty akcionářům, došlo k tomu, že firemní výsledky a čísla jsou klíčovým ukazatelem hospodaření firmy. Pro mnoho firem se „růst“ stal jejich mantrou.

Lidé – zaměstnanci tak byli odsunuti na druhou kolej. Pokud nevychází čísla, tak krok, ke kterému dojde po krácení marketingových rozpočtů, je snižovaní stavů. K čemu to pak ale vede? Zaměstnanci jsou nositeli inovací, na nichž záleží kvalita servisu, rychlost vývoje,…. a primárně díky nim se firmy odlišují a posouvají kupředu. Když jsou odsunuti na druhou kolej, tak se často stává, že firmy nejsou schopny konkurovat jinak než na úrovni krátkodobých taktických nástrojů jako je cena, a tím dochází ke komoditizaci trhů…

Lídři se tak z našeho business života vytratili a nahradili je manažeři….

Lídr vs manažer? 

Manažeři jsou zodpovědní za čísla, lídři za lidi….

MANAŽER je základní článek organizace, ve které je formálně hierarchicky zařazen (má jasně dané podřízené) a zabývá se řízením projektů. Manažer plní 4 základní úkoly: plánuje, organizuje, řídí a kontroluje. Manažeři své podřízené také hodnotí, povyšují, ale mohou je i vyhodit.

LÍDR nemusí mít žádnou formální autoritu – může to být kdokoli, koho ostatní následují pro jeho charakter, myšlenky, vize.  Lídr tak ostatní inspiruje svým posláním a vizí, sestavuje tým a nastavuje jeho fungování, a povzbuzuje jej, aby naplnil poslání a vizi – jako kdysi vůdce kmene.

VĚTŠINA MANAŽERŮ SE SNAŽÍ BÝT LEADERY. Chtějí inspirovat a vést tým k cíli a rozvíjet jeho členy, ale ne všem se to daří. Pak často uplatňují direktivní formy vedení a podřízení je následují, protože musí, ne proto, že by byli inspirováni…. A to nikoho dlouhodobě nebaví…..

Co na závěr? 

Protože jsme takto biologicky nastavení, tak i nyní hledáme lídry, kterým rádi a ochotně svěříme část svých svobod, ale očekáváme, že se o nás adekvátně postarají.

A proto apeluji na každého z vás – pokuste se i vy sami být takovým lídrem, pro jakého byste rádi pracovali. Uvidíte, jak se vám a lidem kolem vás bude žít najednou lépe! Za zkoušku to určitě stojí, ne?

Jak vést skvěle fungující tým se dočtete zde.

Další VYBRANÉ články z této kategorie

Dostávejte každý měsíc inspirující marketingový zpravodaj e-mailem

Zadáním svého emailu souhlasíte se zásadami Ochrany osobních údajů.