JAK VÉST SKVĚLE FUNGUJÍCÍ TÝM?

osobní rozvoj, marketingové dovednosti

Žijeme v době neustálých změn a transformací a tlak na výkon a dodávání je extrémní. Dle celosvětového průzkumu společnosti Gallup, který se zaměřoval na spokojenost zaměstnanců od roku 2000, v roce 2017 celých 85%  zaměstnanců připustilo, že nemá rádo svou práci a to zejména díky svému nadřízenému…  A pokud lidé nemají rádi svého šéfa a nevěří mu, tak jsou ve stresu a pod tlakem, a výsledkem je, že nedodávají…

Pojďme to společně změnit. Naučme se vést lidi tak, aby je práce bavila a naplňovala a navíc jim dávala smysl. 

Možná si myslíte, že je to výzva jen pro „velké šéfy“, ale je to právě naopak. Tým vede mnoho z nás, i když si to nemusíme uvědomovat. Nemusíme být rovnou členi managementu společnosti a vést tým o 50-100 lidech, ale i pokud přímo žádného podřízeného nemáme, tak jsme součástí projektových týmů, nebo spolupracujeme s dodavateli a odběrateli, se kterými de facto také tvoříme tým.

A o tom to je – každý z nás může přispět k tomu, aby tým, ve kterém pracujeme, byl skvěle fungující tým, a my se v něm cítili naplnění, protože děláme to, v čem jsme dobří a práce nám přijde smysluplná.

Jak vytvořit skvěle fungující tým? 

S kolegyní Alicí Chamrádovou jsme popsaly 4 základní kroky, které vám pomohou vybudovat fungující tým, který dodává, a ve kterém jsou jednotliví členové týmu motivováni a cítí vnitřní naplnění a smysluplnost.

1. Záměr a sladění: „Všichni jdeme jedním směrem – víme kam a proč“ 

Prvním a základním předpokladem pro to, aby tým dodával a byl úspěšný, je sladění nad záměrem. Co tím myslíme? Každý tým vzniká za nějakým účelem a jde o to, aby každý člen týmu věděl a cítil se inspirován tímto záměrem. O co konkrétně se jedná? Můžete si poslechnout v tomto videu.

VELKÝ OBRÁZEK:
  • poslání: je základní ideologie firmy a popisuje, proč tady jsme. Odpovídá na otázky: proč jsme tady jako tým? Co je náplní práce našeho týmu? Jaké organizační cíle podporujeme? Jak a čím přidáváme hodnotu? Co by se stalo, kdybychom nebyli?
    • Ukázkou takového poslání může být Baťovské „Obouváme svět“; Jablotron: „Tvoříme chytré věci jednoduché navenek“; Ryor: „Vytvořit a „ušít“ ošetření každé zákaznici na míru“
  • vize: je jasný a přesvědčivý cíl, který směruje úsilí všech k dosažení tohoto stavu a zároveň posiluje týmového ducha. Odpovídá na otázky: čeho chceme dosáhnout? Jak bude vypadat budoucnost, až ji dosáhneme?
    • Příkladem vize je např. Unilever: „snížíme náš dopad na životní prostředí o 50% do 2022“, nebo „ochráníme klienty v 80 zemích světa“,…
DENNODENNÍ PRAXE 
  • Být sladění ale potřebujeme i v každodenním pracovním životě. Jde například o to, že když již trávíme čas na schůzích, tak je zásadní, aby všichni věděli, proč na této schůzi jsou a co je jejím cílem. Stejné je to o projektech.
  • Často se totiž v praxi stává, že jdeme na schůzi, kde není žádná agenda, nevíme, co se od nás očekává a jaký bude výstup. Pak se nesoustředíme, věnujeme se telefonu, mailům a schůzi vnímáme jako promarněný čas…

2. Prostor pro diskuzi a nastavení priorit: „Máme prostor pro sdílení názorů a společně vybíráme nejlepší rozhodnutí“ 

Dalším klíčovým předpokladem pro fungující tým je zaručení prostoru pro diskuzi a společný výběr rozhodnutí. Co tím myslíme? Čtěte, nebo si poslechněte toto video.

PROSTOR PRO SDÍLENÍ NÁZORŮ VŠECH  

V každém týmu se vyskytují jedinci, kteří mají vždy pohotově co říci, rádi sdílí svůj názor a při mluvení jej často teprve formulují, a chtějí být slyšeni. Často to bývají extroverti. Pak je druhá, většinou méně početná skupina členů týmu, kteří výborně naslouchají, poté v duchu nad tématem přemýšlí a až v momentě, kdy si jsou jisti svou přidanou hodnotou do diskuze, tak promluví.  Jedná se o introverty.

Často v týmech dostávají prostor jen extroverti. Tím se týmy ochuzují o přidanou hodnotu členů, kteří naslouchají, přemýšlí a často mají velice trefné a důležité body ke sdílení.

Proto je zcela zásadní nastavit pravidla komunikace v týmu tak, aby byl dán prostor všem jeho členům. Jen tak tým zajistí, že v klíčových rozhodnutích dojde ke zvážení všech pro a proti: rizik versus příležitostí.

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ 

V momentě, kdy se do diskuze zapojí všichni a jsou vyslechnuty opravdu všechny argumenty, tak úspěšný tým dělá společné rozhodnutí. V čem spočívá?

Nejedná se o kompromis, ale rozhodnutí, se kterým nemusí všichni 100% souhlasit, ale všichni věří, že v daný moment je to to nejlepší možné rozhodnutí, za kterým plně stojí.

Často se v týmech stává, že ti, kteří nejsou v diskuzi vyslechnuti, nebo jim není dán prostor, tak pak rozhodnutí vnímají jako „jejich“ a né naše. V takové náladě jej přenáší na své týmy, které již od prvopočátku cítí, že se jedná o „nepromyšlenost“, nebo „zbytečnost“ a tak k tomu i přistupují.

3. Zodpovědnost: „ každý člen týmu ví, za co zodpovídá, a dodává dle dohody“ 

Dalším klíčovým předpokladem pro fungující tým je převzetí zodpovědnosti. Více v tomto videu.

NEZPOCHYBŇUJI SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ 

Zodpovědnost začíná tím, že jsem využil/a svůj prostor při diskuzi, kdy bylo dané téma diskutováno, a otevřeně jsem sdílel/a všechna pro a proti, která ve spojitosti s daným tématem vnímám. Proto ke společnému rozhodnutí přistupuji jako k „našemu“, kterému rozumím, a umím jej jasně vysvětlit svému týmu (pokud tým mám :-)).

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ SROZUMITELNĚ A PŘESVĚDČIVĚ PŘEDÁVÁM SVÉMU TÝMU A DELEGUJI, CO JE POTŘEBA 

Dalším krokem je, že společné rozhodnutí srozumitelně a přesvědčivě předávám svému týmu. Můj tým tomu rozhodnutí pak rozumí, chápe jej a bere jej za své. V ten moment deleguji jednotlivé úkoly na členy svého týmu dle jejich expertízy. Pokud žádný tým nemám, tak úkoly vyplývající ze společného rozhodnutí plním.

PŘEBÍRÁM ZODPOVĚDNOST ZA DODÁNÍ SVÉ ČÁSTI VČAS 

Ať pracuji sám /sama, nebo deleguji část práce na členy týmu, tak jsem to já, kdo přebírá odpovědnost za dodání své části včas a v očekávané kvalitě. V momentě případných nesnází včas komunikuji, aby nebylo ohroženo dodání celého projektu.

4. Reflexe a ponaučení „reflektujeme dosažené výsledky“ 

Posledním ale neméně důležitým předpokladem fungujícího týmu je reflexe a ponaučení. Často se stává, že pod tíhou milionů úkolů zapomínáme reflektovat a vyhodnocovat ukončené aktivity / projekty, a po hlavě se rovnou vrháme do dalších.V této situaci nemáme možnost se jako tým poučit a to jak z úspěchů, tak z momentů, které se nám nepovedly. Toto poučení je zcela klíčové, protože zaručí, že se tým poučí ze svých chyb a příště se jich vyvaruje.

Více v tomto videu.

SLAVÍME ÚSPĚCHY 

Když aktivity / projekty / rozhodnutí vyhodnotíme a vidíme, že se nám povedly, tak je potřeba je náležitě oslavit. Protože jeden úkol často následuje druhý, tak bez zastavení a byť malé oslavy a poděkování máme pocit, že vlastně jen plníme úkoly bez nějakého dopadu. Takže oslavujme a odměňujme!

OTEVŘENĚ PŘIZNÁVÁME NEÚSPĚCHY BEZ HLEDÁNÍ VINÍKA A SE SNAHOU POUČIT SE ZE ZKUŠENOSTÍ 

Je zcela zřejmé, že se nám ne vše podaří dle očekávání a že ne vždy splníme cíle, které jsme si na začátku určili. V tento moment je důležité nehledat viníka, kterého můžeme potrestat, ale snažit se porozumět opravdovým příčinám, proč se projekt nepovedl. Je potřeba si otevřeně s týmem sednout a identifikovat problémy, které se vyskytly.

To je možné jen za předpokladu důvěry mezi členy týmu a společnému úsilí se poučit.

PROMÝŠLÍME VÍCE EFEKTIVNÍ STRATEGIE PRO PŘÍŠTĚ

Jakmile víme, proč se nám něco nepovedlo, tak snadno vymyslíme opatření a kroky, které uděláme příště, abychom v dané oblasti více neselhali. Tím se jako jedinci i jako tým učíme a posouváme naši výkonnost dál. Zároveň se tak odlišujeme od většiny dalších týmů, které si na tento krok nenajdou čas, nebo jej nevnímají jako důležitý.

Jednotlivé předpoklady, které jsme prošly, jsou všechny důležité pro efektivní fungování týmu. Pokud váš tým nefunguje dle vašich představ, tak je velmi pravděpodobné, že v jedné nebo více z probraných oblastí máte jako tým nedostatky. Jaké oblasti to jsou a jaké kroky uděláte, abyste vybudovali hvězdný (high performing) tým, který dodává?

Chcete vybudovat dobře fungující tým? Obraťte se na mě, ráda vám pomohu!

Další VYBRANÉ články z této kategorie

Dostávejte každý měsíc inspirující marketingový zpravodaj e-mailem

Zadáním svého emailu souhlasíte se zásadami Ochrany osobních údajů.