Víte, co v životě chcete?

v čem podnikat

  • Přemýšleli jste někdy nad tím?
  • Je vaše představa dostatečně konkrétní, že vás vede při vašich rozhodnutí?
  • Proč vám kladu všechny tyto otázky o tom, co v životě chcete? Protože se možná budete divit, ale když se na tuto otázku zeptám svých klientů, tak je mnoho z nich nejdříve touto otázkou zaskočeno a neví, proč bychom se ji měli věnovat, když se chceme bavit o podnikání.  

Proč je to důležité? Protože když neznáte odpověď, jak si můžete být jisti, že je podnikání vůbec, nebo podnikání v dané oblasti právě tím nejlepším řešením pro vás? 

Ve skutečnosti jen málo lidí ví, co v životě chce.

Vlastně je ani nenapadlo se nad tím zamyslet, zkrátka jedou v nějakém zaběhnutém režimu. Z něj nejčastěji vystoupí až v momentě, kdy přijde nějaká změna zvenčí a oni se s ní musí vypořádat, musí ji začít řešit

Jejich jednání je tedy reaktivní – reagují na vyvolanou změnu. A protože nemají jasnou představu o tom, co chtějí a jak chtějí žít, tak se těžce rozhodují a na změnu reagují, protože neví jak.

Když nevíte, co chcete,  co se vám může stát?

To se často děje v zaměstnání.

  • Pracujete delší dobu na dané pozici, odvádíte dobrou práci, protože ji již znáte, ale trochu z vás vyprchává nadšení a motivace, protože sedíte na stejné židli přece jen dost dlouho.
  • Váš nadřízený je vnímavý (uvažujme ideální případ), a proto za vámi přijde s nabídkou jiné pozice. Co budete dělat? Jak a na základě čeho se budete rozhodovat?

Pokud nevíte, co v pracovním životě chcete dělat, jakou práci případně jakou pozici chcete vykonávat, tak vaše rozhodování bude složité.

Pokud máte jasnou představu – víte, jaké činnosti vás baví, co chcete dělat, v čem se chcete nadále zlepšovat, víte, zda je pro vás nyní důležitější pohodová práce za méně peněz než náročná nová práce za vyšší odměnu, tak vaše rozhodování bude podstatně jednodušší.

Uvedu další příklad. Pokud zvažujete, zda podnikat nebo zůstat zaměstnancem a nemáte jasno v tom, jaké jsou vaše priority – tedy to, co v nejbližších letech v životě chcete – jak poznáte, že je právě podnikání tou správnou cestou? Jak si pak vyberete a nastavíte fungování svého podnikání?

Jak můžete začít žít vědomě a co vám to přinese?

Proto je prvním krokem k vedení spokojeného života (ať již podnikatelského nebo zaměstnaneckého) ŽITÍ VĚDOMÉHO ŽIVOTA.

Pokud totiž víte, co v soukromém i v pracovním životě chcete, kam se chcete dostat a čím chcete být, tak se váš život stává vědomým.

  • Vy sami jste aktivními hráči svých život.
  • Umíte si stanovit cíle, které chcete dosáhnout, abyste byli naplnění, spokojení a šťastní.
  • Rozhodujete se tak, abyste dosáhli těchto svých cílů, podnikáte kroky, které vás k  cílům přiblíží. A to je první krok k úspěchu.

Abyste žili vědomý život, odpovězte si opravdu od srdce na následující otázky:

  • Co v životě soukromém i pracovním nechcete? Začněte tím, co nechcete, protože to vám půjde přirozeně snadněji. Potom budete umět mnohem snadněji naformulovat co vlastně chcete.
  • Co v životě soukromém i pracovním chcete?

Popište si svůj ideální život co možná nejkonkrétněji. Kde bydlíte, s kým se stýkáte, jak trávíte volný čas, dovolenou…?

Jak vypadá váš ideální pracovní den? Co děláte, kde pracujete, s kým pracujete,..?

Čím jasnější představu o svém ideálním životě budete mít, tím snadněji se k němu budete přibližovat, protože budete podnikat kroky, které vás k němu dovedou a budete činit rozhodnutí, která vás k němu přiblíží.

ZAČNĚTE ŽÍT VĚDOMÝ ŽIVOT, STOJÍ TO ZA TO!!!