ÚSPĚCH ZÁVISÍ NA NAŠEM CHOVÁNÍ

osobní rozvoj

Úspěch závisí více na našem chování než na postojích a názorech

Dnes se chci zaměřit na Shodu v chování (anglicky Behaviour Congruency), která je přímo navázána na produktivitu a time management. Shoda v chování znamená, že jsou v souladu naše cíle, hodnoty (vnitřní nastavení) a chování. Jinými slovy, víme, kam jdeme, co chceme dokázat a děláme vše proto, abychom se k cíli dostali.

Když naše chování není v souladu s cíli, které se snažíme naplnit, tak se k cíli nedostaneme. Pokud se chci cítit a vypadat dobře, ale jsem líná se jakkoli hýbat, tak pro mě bude složité se tak cítit a vypadat. Úspěch je reflexí našeho chování mnohem více než našich postojů a názorů.

Podívejme se pod pokličku našim vzorům

Pokud se chceme stát lepším muzikantem a navštívíme zajímavé představení, tak dávejme pozor na to, jak je celé představení připraveno. Jak bylo vystoupení propagováno? Co se dělo na začátku každé písničky? Jak často probíhala interakce s publikem? Jak celým představením proudila energie?

Pokud se chceme stát např. úspěšným konzultantem / manažerem / podnikatelem, pak najděme úspěšné konzultanty / manažery / podnikatele, zkrátka lidi, kteří nás v dané oblasti inspirují a jsou pro nás vzorem. Jak se chovají? Co dělají? Jaké návyky a chování je spojuje? Co je pro ně typické?

Pokud nás něco zaujme / někdo inspiruje, je dobré věnovat pozornost detailům. Člověk, který si řekne: „To bylo fantastické,“ je divák. Člověk, který začne přemýšlet nad tím, jak se jim podařilo vytvořit něco, tak zajímavého, je na cestě stát se sám tvůrcem úžasných věcí.

Neochutnávejme jen hotové dílo, snažme se pochopit recept a všechny ingredience. Pak se snažme tato chování a návyky napodobit.

Začněme sami dělat věci jinak

Toto téma krásně sedí do nového roku. Mnoho z nás si stále dává novoroční předsevzetí, která ale často velmi záhy vezmou za své. Proč? Protože zůstala na úrovni přání. Pokud nezměníme své chování, neuděláme si nový návyk (jak opravdu změnit své návyky se dočtete zde), tak ničeho nového nedosáhneme.

Často u klientů slýchávám: „Kdybych měl více času na své koníčky. Kéž by mí podřízení za mnou rovnou chodili s řešením, a já jej mohl jen posvětit. Přál bych si, abychom neměli tolik schůzí, a zbylo mi více času na práci…..“

Pokud chcete, aby se něco z tohoto změnilo, tak musíte začít konat. Musíte si osvojit návyky a chování těch, kteří svůj život nebo podnikání / zaměstnání mají takto nastaveno. Musíte se naučit udělat si čas sami na sebe, naučit své podřízené, aby přicházeli s řešeními, nebo vyhodnotit efektivitu všech vašich meetingů a navrhnout novou.

Zkrátka musíte změnit své chování. Začít dělat věci jinak, než jste doteď byli zvyklí… Nemluvit o tom, ale udělat to.

Vstup do nového roku může být vhodnou příležitostí ke změně.

  • Co chcete změnit?
  • V čem se chcete posunout?
  • Co chcete začít dělat jinak?

Jak můžeme změnit své chování?

Není to jednoduché, ale určitě to stojí za to. Odměna je v tomto případě velice sladká, proto stojí za to se do toho pustit.

Další VYBRANÉ články z této kategorie

Dostávejte každý měsíc inspirující marketingový zpravodaj e-mailem

Zadáním svého emailu souhlasíte se zásadami Ochrany osobních údajů.