V ČEM VÁM POMŮŽE MASTERMIND SKUPINA?

osobní rozvoj

Říká se, že každý jsme jenom tak dobrý jako kolegové, se kterými spolupracujeme a lidé, se kterými se setkáváme. Jednou formou takového setkávání může být právě mastermind skupina.

Co je to mastermind skupina? 

Mastermind skupina je místo, kde můžete bezpečně řešit své nápady a situace z byznysu, ale i běžného života.

Jedná se o pravidelná řízená setkání v malé skupině členů s podobným cílem nebo zaměřením. Mastermind skupiny existují v mnoha podobách: mohou to být skupiny odborníků (například marketingoví manažeři / ředitelé, nebo skupina obchodníků,..), známé jsou ženské nebo studentské kruhy.

Skupiny jsou buď uzavřené, což znamená, že se schází stále stejná skupina lidí. Výhodou je vytvořený pocit bezpečí a důvěry, kam se členové rádi pro inspiraci vrací. Druhou možností jsou otevřené skupiny, kde se schází pokaždé různí lidé. Je úkolem moderátora pocit bezpečí, otevřenosti a důvěry vybudovat. Jejich výhodou je právě ona různorodost.

Jak mastermind setkání probíhá? 

  • Úvodní kolečko: seznámení se s pravidly skupiny, představení sama sebe a vlastního byznysu
  • Vlastní mastermind: každý dostane prostor v předem stanoveném čase rozebrat svá business témata a získat k nim zpětnou vazbu a inspiraci. Dané téma pak rozšířím o svůj expertní pohled.
  • Závěrečné kolečko veřejně slíbených závazků, které každý do příští schůzky splní.
    • Další schůzka začíná právě reflexí těchto závazků. Pravdou je, že veřejný slib a obhajování jeho splnění před ostatními je hnacím motorem pro dokončení i těch nejnepříjemnější úkolů..

Čím vás mastermind skupina obohatí? 

Mastermind skupiny jsou pro mě velkým zdrojem inspirace. Představte si, že máte přístup k lidem, kteří si procházejí tím, co vy a chtějí svoje zkušenosti a poznatky sdílet s ostatními. Chtějí růst a jsou ochotni sdílet své know-how, protože vědí, že spolupráce je cesta k úspěchu. Navíc tito lidé ctí stejné hodnoty jako je důvěra, otevřenost, lidskost a transparentnost.

Je vám mezi nimi dobře, nebojíte se podělit o své zkušenosti, protože je nikdo nehodnotí. Nasloucháte ostatním a uvědomujete si, co z jejich zkušenosti by mohlo být přínosné pro vás. Vlastně si vyzobete to, co je pro vás v daný moment relevantní a inspirativní. Tento moment se mi na mastermind skupinách nejvíce líbí: každý si odnese to, co je zajímavé v daný moment právě pro něj, a může to být úplně něco jiného, než si odnesete vy.

Co vám to přinese? 

  • Obohatíte se o zkušenosti a znalosti druhých
  • Získáte zpětnou vazbu k vašim projektům, produktům, službám a dalším aktivitám
  • Navážete nová přátelství a business kontakty

Je mastermind skupina pro vás? 

Prosím, vyplňte tento krátký dotazník (opravdu vám zabere 1 minutu vašeho času). Děkuju.

Další VYBRANÉ články z této kategorie

Dostávejte každý měsíc inspirující marketingový zpravodaj e-mailem

Zadáním svého emailu souhlasíte se zásadami Ochrany osobních údajů.