MARKETINGOVÝ MIX

marketingová strategie

Marketingový mix je dalším marketingovým pojem, který se do povědomí začal dostávat již v polovině minulého století.

Jaká je definice marketingového mixu?

Philip Kotler a Gary Armstrong uvádějí ve své učebnicové knize Marketing (Grada Publishing 2004, překlad šestého vydání) tuto definici marketingového mixu: „Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.“ (str. 105)

Marketingový mix je taktický nástroj a je zpracováván jako součást marketingového plánuMarketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace dělá, aby vzbudila poptávku po výrobku. Tyto kroky se nejčastěji seskupují do čtyř oblastí:

PRODUKT – VÝROBEK:

 • všechny parametry výrobku / služby tak, aby výrobek / služba řešil problémy nebo uspokojoval potřeby zákazníka. Jedná se zejména o:
  • funkčnost výrobku
  • šíře a hloubka sortimentu
  • kvalita
  • design, vzhled
  • obal

PRICE – CENA A CENOVÁ STRATEGIE

 • cenu za výrobek musíte stanovit tak, aby byl výrobek atraktivní pro vaši skupinu zákazníků a zároveň ziskový pro vaši firmu.
 • Cena jako jediná část marketingového mixu vám vydělává peníze, proto je tak důležité ji správně Jak správně určit cenu se dočtete zde.
 • Spadají sem i slevy, na kterých většina podnikatelů prodělává. Jak na slevy, aby se vám vyplatily, se dočtete v tomto článku. 

PLACE – DISTRIBUČNÍ SÍŤ 

 • jedná se o výběr míst prodeje, kde si zákazník může váš výrobek / službu zakoupit a pohodlí, s jakým jej nakupuje. Jde o:
  • dostupnost distribuční sítě – vaše vlastní nebo budete využívat i třetí strany?
  • sortiment, jaký budete na daném prodejním místě nabízet
  • slevy, které poskytnete distributorům. Ty musí být pro něj dostatečné, ale jej motivovali k umístění vašeho zboží, na druhou stranu pro vás by měl být prodej i přes distributora stále výhodný = ziskový

PROMOTION – KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

 • Váš zákazník se o vašem výrobku / službě musí dovědět a navíc musí získat zejména takové informace, které ho přimějí k nákupu. Jedná se o 2 základní kroky a to:
  • sestavení přesvědčivé nabídky (atraktivní, ale zároveň uvěřitelné)
  • výběr takových komunikačních kanálů, kterým je zákazník vystaven a které vnímá (např. rozhodnutí, zda rozdávat letáček na ulici nebo dát inzerát do místních novin; jak by měla vypadat webová stránka a co by na ní měl zákazník udělat,…. Více se o této problematice dočtete zde.

Bude mi potěšením pomoci vám promyslet marketingovou strategii a sestavit efektivní marketingový plán. Ozvěte se mi vyplněním formuláře níže!

Další VYBRANÉ články z této kategorie

Dostávejte každý měsíc inspirující marketingový zpravodaj e-mailem

Zadáním svého emailu souhlasíte se zásadami Ochrany osobních údajů.