CO JE MARKETINGOVÝ PLÁN?

marketingová strategie

Často se mě klienti ptají, co je marketingová strategie a co je marketingový plán a zda potřebují obojí. Já odpovídám, že potřebují obojí, protože strategie a plán do sebe zapadají jako skládačka.

 • Když nemáte strategii, tak nemůžete podnikat žádné taktické konkrétní kroky  – jak byste je vybrali a dle čeho byste posuzovali jejich úspěch?
 • Abych klientům situaci zjednodušila, tak jsem vše zapracovala do jednoho dokumentu, který se jmenuje Marketingová strategie a plán. Zde si můžete stáhnout vzor marketingové strategie a plánu.

Co je marketingová strategie a co je marketingový plán?

 • Marketingová strategie hledá způsoby, jak dlouhodobě uspět na trhu – jak se odlišovat od konkurence, jak a komu nabízet výrobky a služby. Je klíčovou součástí podnikatelského záměru, dívá se dopředu a je dlouhodobá.
 • Z marketingové strategie pak vzejde marketingový plán na daný rok nebo pro uvedení nového výrobku na trh. Marketingový plán je tedy taktický a říká, jak konkrétně marketingovou strategii naplníte.
 • Pokud marketingovou strategii a plán promyslíte, tak budete mít své podnikání pod kontrolou. Budete vědět co dělat, na jaké priority se soustředit, jaké nabídky (na komunikaci, reklamu,…) využít, a co s klidným srdcem nechat plavat. Tím budete dosahovat vyššího obratu i zisku, protože budete dělat ty činnosti, které vám přináší nejlepší výsledky a to s nejoptimálnějším využitím vašich zdrojů.

Jak sestavit marketingový plán?

Předpokladem je, že máte promyšlenou a ideálně sepsanou marketingovou strategii.

 • stanovili jste si cíle, které chcete dosáhnout
 • víte, proč je vaše firma na trhu
 • na základě segmentace jste si vybrali určitý segment zákazníků, jejichž problémy chcete vyřešit a přání chcete uspokojit
 • vytvořili jste přesvědčivou a uvěřitelnou nabídku, která je pro vaše vybrané zákazníky atraktivní. Jenom pak se můžete pustit do sestavení marketingového plánu.

Marketingový plán rozpracovává tzv. marketingový mix – (nejčastěji využíván model 4P)

Prvním krokem je nastavit všechny parametry výrobku / služby tak, aby výrobek řešil problémy nebo uspokojoval potřeby zákazníka. 

Jako příklad uvedu svou klientku, která pro ženy šije šik a zároveň praktické pracovní kalhoty nejen na zahradu.

 • Jsou funkční vlastnosti nastaveny tak, aby vašemu zákazníkovi vyhovovali? Je výrobek dost rychlý / pomalý, velký / malý, přehledný,……?
  • Příklad: zde má klientka řeší: kvalitu materiálu, šíři nohavic, výšku pasu, počet kapes,…..
 • Je vzhled a design výrobku atraktivní pro vámi zvoleného zákazníka? Umožní mu dělat co nejlépe to, co od něj zákazník vyžaduje?
  • Často mají výrobci tendenci přidávat funkce a tlačítka, které zákazníkovi nakonec spíše překáží než aby mu přidávali hodnotu. Soustřeďte se na ty podstatné, které sám zákazník zmiňuje. Pozorujte jej, jak výrobek užívá – chybí mu něco? Přebývá? Ptejte se – vaše představa jakožto vlastníka může být často zkreslená.
  • Příklad: zde má klientka řeší: barva a vzhled materiálu – aby nevypadal jako montérky
 • Vyřešili jste obal výrobku (včetně kartonu)? Je obal takový, aby ho zákazník snadno rozeznal na regále a zároveň mu sděluje to, co chcete, aby se zákazník dověděl?
  • Stává se, že klienti velice detailně řeší podobu a vzhled výrobku a na obal a především karton snadnou zapomenou.
  • Příklad: zde má klientka řeší: designovou tašku, ve které si klientky kalhoty odnesou

Dalším krokem je výběr míst prodeje, kde si zákazník může váš výrobek / službu zakoupit.

Zde doporučuji začít tím, že si v mysli přehrajete den vašeho zákazníka. Kde všude se váš zákazník během dne vyskytuje? Kde na všech těchto bodech mu můžete výrobek nabídnout ke koupi? (stejný princip využijeme v dalším bodě komunikace se zákazníkem)

Specifikujete tedy distribuční síť vašeho výrobku / služby a v momentě, kdy neprodáváte své zboží jen ve svém obchodě či e-shopu, tak sem spadá i výběr partnerů – prodejců. Výběr prodejních partnerů je zcela zásadní otázkou –

 • záleží na počtu jejich zákazníků, aby se vám nestalo, že se vše zboží vyprodá dříve, než budete schopni dodat další
  • Příklad mé klientky: ta se rozhodla, že bude prodávat primárně přes vlastní e-shop, kde může dodávat kalhoty i na zakázku
  • dále zvolila distribuci přes velké zahradnické centrum a to nejprve v jednom z jejich obchodů, aby zjistila obrátku, nejpožadovanější velikosti, sezónnost. Jakmile bude mít zkušenosti, může po dohodě nabízet i v dalších jejich obchodech.
 • klíčové je stanovení podmínek a cen za distribuci, aby pro vás byl prodej stále výhodný
  • Příklad mé klientky: protože se jedná o unikátní výrobek na trhu, který se značně liší od ostatních prodávaných v zahradnických centrech, tak ji zahradnické centrum vyšlo vstříc a v prvním roce neplatila žádné poplatky za umístěný a v dalších letech jen za prodané kusy

S předešlým bodem souvisí nastavení komunikace se zákazníkem. 

Váš zákazník se o vašem výrobku / službě musí dovědět a navíc musí získat zejména takové informace, které ho přimějí k nákupu. Jedná se o 2 základní kroky a to:

 • sestavení přesvědčivé nabídky (atraktivní, ale zároveň uvěřitelné)
 • výběr takových komunikačních kanálů, kterým je zákazník vystaven a které vnímá (např. rozhodnutí, zda rozdávat letáček na ulici nebo dát inzerát do místních novin; jak by měla vypadat webová stránka a co by na ní měl zákazník udělat,…. Více se o této problematice dočtete zde.
 • Příklad mé klientky:
  • svůj e-shop propagovala skrze na stránkách vybraných zahradnických center, skrze PPC v obsahové síti
  • svou nabídku v zahradnickém centru komunikovala skrze materiály zahradnického centra: inzerát v jejich fyzickém časopise, zviditelnění v sezónním letáku

Posledním ale zcela zásadním bodem sestavení marketingového plánu je určení ceny a cenové strategie. 

Cenu za výrobek musíte stanovit tak, aby byl výrobek atraktivní pro vaši skupinu zákazníků a zároveň ziskový pro vaši firmu.

 • Cena jako jediná část marketingového mixu vám vydělává peníze, proto je tak důležité ji správně Jak správně určit cenu se dočtete zde.

Bude mi potěšením pomoci vám promyslet marketingovou strategii a sestavit efektivní marketingový plán. Ozvěte se mi vyplněním formuláře níže!

Další VYBRANÉ články z této kategorie

Dostávejte každý měsíc inspirující marketingový zpravodaj e-mailem

Zadáním svého emailu souhlasíte se zásadami Ochrany osobních údajů.