Chcete vybudovat prosperující podnikání? Pak vám nesmí chybět marketingová strategie!

marketingová strategie

Všichni si přejeme vybudovat úspěšné prosperující podnikání, které nás bude nejen bavit, ale i živit. Bohužel jen málo z nás to opravdu dokáže. V čem se liší ti úspěšní od těch méně úspěšných?

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že úspěšní o svém podnikání strategicky přemýšlí (mají promyšlenou marketingovou strategii) a to nejen při rozjezdu podnikání, ale i v průběhu, kdy strategie revidují a upravují tak, aby dosáhli svých cílů. Kdykoli se jich zeptáte na otázku a proč podnikají a co ze svého podnikání chtějí získat, tak vám jasně a rychle odpoví. Znají své zákazníky, kterým nabízí to, co si žádají a za ceny, které jsou pro zákazníky zajímavé a pro ně ziskové. Vybrali si tým spolupracovníků, kde všichni dělají to, v čem jsou nejlepší a vzájemně se doplňují. Proto se jim daří!

JAK MŮŽETE VYBUDOVAT PROSPERUJÍCÍ PODNIKÁNÍ VY? 

Tím, že si sepíšete dokument zvaný MARKETINGOVÁ STRATEGIE. Její sepsání je základní úkol majitele firmy,jakožto jejího stvořitele, ve kterém si vyjasňuje zásadní otázky podnikání, aby firma byla čitelná nejen pro něj samotného, ale i pro jeho zákazníky, zaměstnance, dodavatele a ideálně i širší veřejnost.

V záměru popíšete svou ideální představu podnikání, které chcete vybudovat. V průběhu podnikání se k tomuto ideálu budete snažit přiblížit. V záměru si také vyjasníte dlouhodobou strategii podnikání, ze které pak budete vycházet při jakémkoli rozhodování o klíčových záležitostech týkajících se vašeho podnikání.

JAKÉ OTÁZKY MARKETINGOVÁ STRATEGIE (V NEJŠIRŠÍM POJETÍ) ŘEŠÍ?

 • proč mám firmu? Čeho chci v podnikání dosáhnout, čím chci být?
 • které zákazníky (ne)chci obsluhovat, které výrobky (ne)chci vytvářet, jakým způsobem se k nim má zákazník dostat?
 • Jak budu podnikání financovat, kde a jak budu vyrábět?
 • ale i měkká rozhodnutí jako např. jaká má firma být, jaké chci, aby měla hodnoty,….

MARKETINGOVÁ STRATEGIE TAK HLEDÁ ODPOVĚDI NA OTÁZKY:

 • PROČ 
 • CO; 
 • PRO KOHO / KDO / S KÝM ; 
 • KDE / KDY; 
 • JAK?
 • Tím popisuje ideální konečný stav podnikání a zároveň cestu (strategii), jak se k ideálnímu stavu dostat.

Pojďme se nyní na jednotlivé body podívat více podrobně.

 • PROČ = POPISUJE NAŠE VNITŘNÍ MOTIVACE, POHNUTKY A DŮVODY Odpovídá na otázky:
  • proč podnikám / chci podnikat, co chci ze svého podnikání vybudovat? Jedná se o naše vnitřní motivace a cíle.
  • čemu věřím, proč bude má firma existovat: kvůli komu, kvůli čemu? Jedná se o naše poslání a hodnoty, které jako podnikatel v podnikání vyznáváme.
  • A protože jsme každý jiný a v životě nás vedou jiné motivace, tak odpovědi na tyto otázky budeme mít každý jiný.
 • CO = ODPOVÍDÁ NA OTÁZKU V ČEM PODNIKÁM
  • Jaký je přesný předmět mého podnikání? Jaké výrobky nebo služby budu nabízet?
  • Aby naše podnikání dlouhodobě vzkvétalo, bavilo nás, naplňovalo a zároveň živilo, tak je při výběru oblasti podnikání důležité propojit tyto 3 oblasti:
   • silné stránky – které nám umožní využít náš největší potenciál – budeme se věnovat tomu, v čem můžeme či jsme nejlepší.
   • vášeň – podnikání by mělo být i naši vášní, která je naším vnitřním hnacím motorem, motivuje nás se neustále zlepšovat a posouvat a zároveň nám pomáhá překonávat těžké chvíle, kdy se nám tolik nedaří.
   • místo na trhu, kde můžeme být nejlepší – aby bylo podnikání úspěšné, tak musí obhospodařovat jasně specifikovanou skupinu zákazníků a pomáhat jim řešit jejich problémy nebo uspokojovat jejich touhy a přání.
   • Pokud vás toto téma zajímá více, přečtěte si tento článek.
 • KDO / KOMU / S KÝM: DEFINUJE NAŠEHO ZÁKAZNÍKA, VYMEZUJE KONKURENCI A STANOVUJE NÁŠ TÝM
  • KOMU budu služby / výrobky nabízet? Kdo je můj ideální zákazník, jak mu můj výrobek / službu můžu nejlépe nabízet? Více se o výběru ideálního zákazníka (ano, zákazníky si můžete vybírat) dočtete zde.
  • KONKURENCE: kdo je moje konkurence a v čem se od ní liším? Co jiného nabízím našim zákazníkům a proč by si měli vybrat právě mě? Více o konkurenci najdete zde.
  • S KÝM: Kdo bude v mém týmu? I když začnu pracovat sama na sebe, s kým budu spolupracovat? Jak si spolupracovníky budu vybírat? A kdo budou mí dodavatelé?
 • KDE / KDY: POPISUJE MÍSTO NAŠEHO PODNIKÁNÍ A ČASOVÝ PLÁN REALIZACE JEDNOTLIVÝCH KROKŮ ROZVOJE NAŠEHO PODNIKÁNÍ
  • KDE: kde budu podnikat, jaká bude územní působnost mého podnikání, kde budu vyrábět.
  • KDY: časový plán realizace a rozplánování vlastní časové kapacity.
 • JAK / ZA KOLIK: POPISUJE NÁŠ BUSINESS SYSTÉM A FINANCOVÁNÍ NAŠEHO PODNIKÁNÍ
  • JAK: zabezpečím realizaci podnikání, jaký business systém zvolím – to zahrnuje: systémy, procesy, výrobu, distribuci.
  • ZA KOLIK: jaká bude má cenová strategie? Nastavení cenové strategie se věnuji v tomto článku.
  • FINANČNÍ PLÁN: jaký budu potřebovat počáteční kapitál a kde jej získám, jaké jsou předpokládané náklady a výnosy v prvním roce a jak bude vypadat cashflow.

PROČ JE MARKETINGOVÁ STRATEGIE TAK DŮLEŽITÁ?

Celý náš život je o volbách a rozhodnutích. Často se rozhodujeme mezi 2 a více variantami a záleží jen na nás, jakou cestu si zvolíme. Stejné je to i v podnikání.

Možností jak podnikat, jakou strategii přijmout, jaké aktivity dělat, jak svou firmu propagovat, kde se prezentovat, jak získávat nové zákazníky, …. je nepřeberné množství. Klienti se mě pak často ptají, jak si mají z těchto všech možností vybrat tu nejlepší. Jak odpovídám? Záleží na tom, jaké podnikání chcete vybudovat, čeho chcete dosáhnout, čím chcete být. Jinými slovy, jaká je vaše vize a jaké jsou vaše cíle. 

Odpovědi na tyto otázky budou totiž jiné, pokud budete chtít otevřít květinářství ve středu města, nebo pokud budete mít pouze online nabídku a budete vázat speciální kytice / vazby a aranžmá na zakázku.

Jinými slovy: když víte, co chcete dělat (máte jasnou marketingovou strategii), tak vybíráte takové aktivity, které vás k vašemu cíli dovedou nejrychleji / nejsnadněji, … (zase záleží na vaší volbě). Proto také umíte říci NE nabídkám, které sice vypadají lákavě a zajímavě a váš konkurent je zkouší, ale vy víte, že vás k vašemu cíli neposunou.

JAK JSTE NA TOM VY? MÁTE MARKETINGOVOU STRATEGII SVÉHO PODNIKÁNÍ?

Dle čeho se rozhodujete, jaké další kroky podniknete, co budete dělat a co vědomě odmítnete?

Jednotlivé kroky rozebírám v dalších článcích, které najdete v blogu.

Další VYBRANÉ články z této kategorie

Dostávejte každý měsíc inspirující marketingový zpravodaj e-mailem

Zadáním svého emailu souhlasíte se zásadami Ochrany osobních údajů.