JAK MÁ VYPADAT INSPIRUJICÍ VIZE?

marketingová strategie

Věříte ve vizi a poslání? Máte dokonce své vlastní? Nebo si říkáte, že je vize zbytečnost, která je maximálně někde napsaná, ale stejně ji nikdo nevěří?

Téma vize je bohužel stále poněkud polarizované. Existuje mnoho obhájců, kteří vizí žijí, a vize inspiruje jejich činy. Sem patří velká část podnikatelů, kteří ví, kam jdou, je jim jasné, co chtějí budovat, a poté zkouší různé strategie a taktiky, jak se ke své vysněné vizi dostat.

Pak je tady skupina odpůrců, kteří tvrdí, že je vize k ničemu, že ji buď nerozumí, nebo se jí ve firmě stejně nikdo neřídí. Tato druhá skupina se často rekrutuje ze zaměstnanců firem, které s vizí opravdu správně nenakládají. Vizi tyto firmy sice mají, ale jen proto, aby si odškrtly, že mají splněno. Nikdo vizi lidem nevysvětlil,  je nejasná, nebo vůbec neinspiruje. Je to škoda. Protože tyto firmy přichází o velký sjednocující a inspirující prvek.

K čemu je dobrá vize? 

Vize inspiruje

Pokud je vize správně naformulována, tak nás inspiruje. Dokonce tak hodně, že chceme být součástí týmu / hnutí, které ji naplňuje. Možná jsme i ochotni něco obětovat, abychom vizi naplnili.

 • Například pokud nás inspiruje vize EU „Čistá planeta pro všechny“, tak ráno vstaneme dříve a půjdeme do práce pěšky, pojedeme na kole nebo MHD.

Vize udává směr 

Správně naformulovaná vize vysvětluje, kam jdeme, čím se chceme stát. Ty nejlepší umí budoucnost popsat tak barvitě, jako bychom ji žili už dnes. A jak se říká, čím konkrétnější je naše představa, tím snáze nás napadají možnosti a řešení, jak ji můžeme naplnit.

Vize spojuje a sjednocuje tým 

Toto vnímám jako klíčovou výhodu dobře formulované vize. Vize má sílu sjednotit celý tým, který je inspirován; ví, kam jde, a tak táhne za jeden provaz. Vize tak spojuje nejen členy management týmu, ale měla by fungovat skrze organizaci.

Jaké jsou příklady inspirujících vizí? 

 • Když Bill Gates s Paulem Allanem zakládali v 80. letech minulého století Microsoft, tak jejich vizí bylo dostat počítač na každý pracovní stůl – „Computer on every desk“.
 • Tesla: To accelerate the world’s transition to sustainable energy.
  • Všimněte si, že zde není zmínka o elektřině, ale o udržitelných zdrojích energie – tím se rozšiřují možnosti zkoumání a vývoje.
 • IKEA: “ Přispívat k lepšímu každodennímu životu mnoha lidí“ – nejen našich zákazníků, ale také spolupracovníků a všech dalších, kteří pracují pro naše dodavatele.
 • Vizi může mít i každý z nás. Mou vizí je: „pomáhat co největšímu počtu lidí, aby žili naplněný, smysluplný a radostný život.“

Jak má inspirující vize vypadat? 

Inspirovala jsem se knihou The infinite game Simona Sineka.

Být „PRO NĚCO“: jasná a optimistická  

 • Tím, že vysvětlujeme, pro co jsme, tak tím inspirujeme – viz příklady výše.
 • Pokud bychom byli proti něčemu (např. proti hladu, proti násilí), tak neinspirujeme, ale povzbuzujeme úzkost. Cítíte to? Takže místo „bojujeme proti chudobě“ inspirujeme tím, že řekneme: „bojujeme za právo každého zajistit svou rodinu“.
 • Žádné dlouhé věty, jde o jednoduchost a jasnost.

Být „INKLUZIVNÍ“: otevřená všem, kteří chtějí přispět 

 • Aby se tak stalo, tak musí být jasná a atraktivní, že se chceme stát její součástí. Ať již jako zákazníci, zaměstnanci, investoři,….

Být „K UŽITKU OSTATNÍCH“: ne ve prospěch firmy  

 • Pokud by vize směřovala ve prospěch dané firmy, proč bych chtěla být její součástí? Takto formulovaná je egocentrická, a tím nespojuje a neinspiruje.

Být „DLOUHODOBÁ“: aby překonala politické, technologické, kulturní změny  

 • Vize musí být více než jen popis výrobků nebo služeb, které firma nabízí. Pokud vizi definuji např.: „prodávám ty nejvýkonnější počítače na světě“, tak pak budu moci prodávat jen počítače, ale už ne telefony, tablety,…. Takže pak firma složitě vstupuje do jiných odvětví a zároveň v momentě, kdy je výrobek zastaralý, tak s ním padá i celá firma.
 • Další příklady: „přináším lidem desky / kazety od nejúspěšnějších zpěváků“ vs „sdílíme hudbu“

Být „IDEALISTICKÁ“: ukazuje jen špičku ledovce 

 • Správně formulovaná vize nám dává cítit, že byť jsme již urazili dlouhou cestu, tak stále máme prostor se posouvat dopředu. Dobrým příkladem zde je Tesla.

Co není inspirující vize?

Být nejlepší 

 • Být nejlepší v něčem, je často navázáno na výrobek nebo technologii. Tím je orientováno velice krátkodobě. Co budeme dělat, až bude výrobek zastaralý? Viz: Kazety, diskety, filmy do foťáků,…..

Růst 

 • Pokud je růst naším cílem, tak to není nic jasného a inspirujícího: co chceme dokázat? Kam jdeme a co budujeme? Jak bude vypadat stav, až se tam dostaneme? Nic z toho není jasné…
 • Růst je výsledkem našeho činění, neměl by to být důvod naší existence.

CSR: Aktivita týkající se sociální zodpovědnosti 

 • Vize prostupuje všemi strategiemi a aktivitami firmy, není to jen „okrajová“ jedna aktivita propojená se sociální odpovědností.

Více o důležitosti vize a poslání se dočtete v tomto článku.

Jakou vizi máte vy? Napište mi!

Další VYBRANÉ články z této kategorie

Dostávejte každý měsíc inspirující marketingový zpravodaj e-mailem

Zadáním svého emailu souhlasíte se zásadami Ochrany osobních údajů.