HODINOVÁ SAZBA, KTERÁ VÁM BUDE VYDĚLÁVAT!

marketingové dovednosti

„Nevydělávám tak, jak bych si přál/a, přestože pracuji mnoho hodin denně. Já už takhle dál nemohu, chci s tím něco udělat.“ Tuto větu často slýchávám od svých klientů. Problémem často bývá hodinová sazba, kterou svým zákazníkům účtují.

Proč je tak moc důležité svou hodinovou sazbu spočítat a ne stanovovat pocitově? Vaše hodinová sazba vás živí: platí vaše účty, bydlení, koníčky, dovolené,….. proto pokud nevíte, kolik potřebujete vydělat, tak ji těžko stanovíte, a pak můžete být rozčarováni výsledkem.

Co je tedy pro stanovení ceny za práci důležité vědět?

  1. Množství peněz, které potřebujete vydělat 

Abyste mohli stanovit cenu za svou práci, tak potřebujete vědět, kolik vlastně chcete / potřebujete vydělat. K tomu musíte znát své průměrné měsíční výdaje.Ty totiž potřebujete svým výdělkem pokrýt.

Co to jsou výdaje? Jedná se o všechny výdaje, které musíte pokrýt. Do výdajů započítáváme jak výdaje osobní, tak ty související s podnikáním. (Na obojí svým podnikáním musíte vydělat). Je třeba si uvědomit, že některé výdaje hradíme měsíčně, jiné ročně a do celkového výpočtu je potřeba zahrnout všechny.

  • Osobní výdaje: sem patří všechny náklady spojené s vaším životem, které zahrnují: bydlení, pojistky, jídlo, doprava, koníčky, dovolené, …..
  • Výdaje související s podnikáním: ty se dělí na:
    • fixní, které musíme platit, i když nic neprodáváme, jako např. pronájem, všechny poplatky ( zálohy na daně, telefon, energie) a další investice do podnikání (např. marketing, web,..)
    • variabilní, které se liší počtem vyrobených kusů (materiál, doprava, lidské náklady,…)

Pokud nemáte jasnou představu, jaké jsou vaše měsíční výdaje, tak doporučuji vést si excelový soubor, kde budete poctivě zaznamenávat všechny výdaje: rozdělte si je do rubrik, jak vidíte v tabulce výše a zaznamenávejte i ty sebemenší výdaje. Tabulku doporučuji vést minimálně 3 měsíce, protože tím již zohledníte i určité nepravidelné výdaje, ovšem ideální je přehled 12-ti měsíční.

  1. Čas, který vám práce zabere / hodiny, které můžete účtovat

Jakmile víte, kolik peněz potřebujete vydělat, tak je potřeba si uvědomit, kolik z času stráveného prací můžete svým klientům účtovat.

Dejme tomu, že pracujete 5 dní v týdnu, každý den 8 hodin. Jenže vy netrávíte celých 8 hodin u klienta, takže mu je nemůžete naúčtovat. Pokud byste si vedli timesheet (přesný přehled činností během dne), tak zjistíte, že téměř ½ času vám zaberou činnosti jako admin, marketing,… tedy činnosti, které nemůžete účtovat.

Proto zavádím termín „produktivní hodiny – čas“. Produktivní čas je čas, který přímo vede k příjmu a je to čas bez jakéhokoli přerušování (telefonní hovory, emaily, WC,..). Je důležité si uvědomit, že ani studování není produktivní čas!! Nové znalosti pro váš život / podnikání nemají žádnou cenu, dokud je nezavedete do praxe a nevidíte jejich přínos. Takže jaké aktivity patří mezi produktivní aktivity? 

  • Patří sem vytváření výrobků a jejich prodej.
  • Dále mezi produktivní aktivity spadá vytváření systémů a procesů kolem aktivit, které vašemu podnikání generují peníze a vám zjednodušují život (např. vytvoření systému kolem eshopu jako je automatizace objednávek, komunikace se zákazníky, kdy to nebudete muset dělat osobně a pro každého zákazníka zvlášť, ale kdy se vše bude generovat automaticky…).

Minimální hodinová sazba – jak ji vypočítat?

Posledním krokem k nastavení hodinové sazby, která vám bude vydělávat je její výpočet. Minimální hodinová sazba vám říká, kolik si minimálně musíte účtovat na hodinu, abyste vybudovali a dlouhodobě ufinancovali svůj život.Pokud znáte tuto hodnotu, tak je pro vás snadnější nastavit cenovou politiku (ceny) výrobků a služeb.

Jak vypočítáte minimální hodinovou sazbu?

Výpočet začnete částkou, kterou chcete měsíčně vydělat. Když ji vynásobíte 12, získáte cílovou roční částku. Poté dosazujete další proměnné: počet dní, které týdně pracujete a počet hodin, které denně pracujete. Pak z těchto hodin určete ony produktivní hodiny, které můžete klientům účtovat – viz výše. Taktéž doplníte počet týdnů, které v roce pracujete (odečtěte dovolené, prázdniny,…).

Nakonec dopočítáte počet hodin, které máte k dispozici, abyste dosáhli požadovaného příjmu a vydělením vaší cílové roční částky těmito hodinami získáte představu o vaší minimální hodinové sazbě.

Např. můžete klientům účtovat 4 hodiny denně, 5 dní v týdnu = 80 hodin měsíčně. Pracujete 10 měsíců v roce (zbytek dovolené a prázdniny) = 10×80= 800 hodin ročně; vaše měsíční náklady jsou 30.000Kč = 360.000Kč / rok. Vaše minimální hodinová sazba je 360.000Kč / 800 hodin = 450Kč /hod.

Jak dále pracovat s minimální hodinovou sazbou? 

Vaším dlouhodobým cílem je neustále zvyšovat hodinovou sazbu,abyste v čase více vydělávali a zároveň delegovat věci, které stojí méně než vaše hodinová sazba.Protože tím, že se budete soustředit na aktivity, které vám vydělají peníze, tak pro vás bude efektivní delegovat nebo outsourcovat vše, za co zaplatíte méně než je vaše hodinová sazba.

Uveďme si příklad: pokud vyděláváte 450Kč na hodinu, tak služby, které v práci musíte vykonávat a které zároveň nejsou vaší klíčovou dovedností a stojí méně než 450Kč / hodinu, se vám vyplatí outsourcovat – někoho si na ně najmout a vy se můžete soustředit na prodej / výrobu výrobků, kde vyděláte oněch 450Kč / hodinu.

Jak jste spokojeni se svou hodinovou sazbou? Napište mi!

Další VYBRANÉ články z této kategorie

Dostávejte každý měsíc inspirující marketingový zpravodaj e-mailem

Zadáním svého emailu souhlasíte se zásadami Ochrany osobních údajů.