CO JE MARKETING?

marketingová strategie

Pokud se zeptáte lidí kolem sebe, tak dostanete velice široké spektrum odpovědí. Někdo za marketing považuje reklamu, jiný nabízení a prodávání, další dosahování zisku, nebo uspokojování potřeb zákazníka. Existují i lidé, kteří vnímají marketing negativně, jako „nástroj, který jim vnucuje kupovat něco, co vlastně sami ani nepotřebují.“

Definice marketingu

Pokud začnete hledat, tak zjistíte, že opravdu existuje široká škála definic marketingu:

 • Nejjednodušeji popisuje marketing wikipedie, když říká: „marketing je sociální proces, který uspokojuje potřeby spotřebitele/zákazníka“. Ale najdete i složitější verze.
 • Philip Kotler – americký marketingový guru přemýšlí o marketingu jako o klíčové disciplíně, která se soustředí na uspokojení potřeb vybrané skupiny zákazníků. „Marketing je umění a věda, založená na vybrání správné cílové skupiny a poté přilákání, udržení a rozšiřování počtu zákazníků skrze nabídnutí superiorní přidané hodnoty.“
 • Další definice marketingu posouvá předchozí o krok dále a to v tom smyslu, že marketing není jen filozofie, ale její aktivity musí vést ke splnění cílů organizace. „Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je předvídání, poznání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem, zajišťujícím splnění cílů organizace.“

Čím to je, že existuje taková široká škála odpovědí a definic? Co je marketing?

Marketing je totiž jak manažerská filozofie, tak sada funkcí a aktivit ve firmě. 

 • Jako filozofie je založená na tom, že se firma soustředí na uspokojení potřeb zákazníků.
 • Jako funkce pak ovlivňuje zákazníka nástroji jako je reklama, nastavení cenové strategie, prodej, výzkum trhu, …..

Jak říká David Stokes (autor Marketing a case study approach). Marketing zahrnuje jak strategii tak taktiku dané firmy:

 • Strategie: zákazník a jeho potřeby = středobod všech firemních aktivit
 • Taktika: každodenní činnosti, které přímo ovlivňují zákazníka

Strategii v marketingu reprezentuje marketingová strategie, která se zabývá: 

 • nastavením cílů a vytyčením vize firmy (výhled, kam firma směřuje, čím se chce stát)
 • porozuměním hodnot a popisu poslání / mise (důvodu, proč je firma na trhu a proč je to důležité)
 • segmentací trhu a vybráním segmentu (skupiny zákazníků), na uspokojení jejichž potřeb se bude firma soustředit
 • vytvořením propozice – přesvědčivé nabídky (výrobku / služeb) pro vybranou skupinu zákazníků
 • více se o marketingové strategii dočtete zde

Taktiku – jednotlivé akční kroky – pak popisuje marketingový plán, který rozpracovává marketingový mix – jednotlivá 4P. 

Jedná se zejména o tyto oblasti:

 • vyřešení všech parametrů výrobku / služby, aby výrobek uměl vyřešit problémy zákazníka nebo uspokojit jeho potřeby
  • funkční vlastnosti
  • podoba, vzhled a design
  • obal (včetně kartonu)
 • určení ceny a cenové strategie, aby byl výrobek atraktivní pro vybranou skupinu zákazníků a zároveň ziskový pro firmu
  • více se o určení ceny dočtete zde
 • vybrání míst prodeje, kde zákazník může výrobek zakoupit
  • jedná se o distribuční síť vašeho výrobku / služby a v momentě, kdy neprodáváte své zboží jen ve svém obchodě či e-shopu, tak sem spadá i výběr partnerů, stanovení podmínek a smluv, aby pro vás byl prodej stále výhodný
 • nastavení komunikace se zákazníkem, aby se zákazník o výrobku dověděl a chtěl jej koupit
  • zde jsou 2 základní kroky a to:
   • sestavení přesvědčivé nabídky (atraktivní, ale zároveň uvěřitelné)
   • výběr takových komunikačních kanálů, kterým je zákazník vystaven a které vnímá (např. rozhodnutí, zda rozdávat letáček na ulici nebo dát inzerát do místních novin; jak by měla vypadat webová stránka a co by na ní měl zákazník udělat,…
   • více se o této problematice dočtete zde

Bude mi potěšením pomoci vám promyslet marketingovou strategii a sestavit efektivní marketingový plán. Ozvěte se mi vyplněním formuláře níže!

Další VYBRANÉ články z této kategorie

Dostávejte každý měsíc inspirující marketingový zpravodaj e-mailem

Zadáním svého emailu souhlasíte se zásadami Ochrany osobních údajů.