Jarmila Šimková
People & Culture Manager
JT International spol. s r.o

Lucii znám řadu let, nejprve jako top marketingovou manažerku s bohatou zkušeností, přesahem, strategickou vizí, kreativitou, schopností uchopit jakoukoliv výzvu a přetavit ji ve smysluplný, úspěšný výsledek. Vždy s entusiasmem, empatií a velkou dávkou pozitivní energie, takže pro tým byla radost s Luckou pracovat.
V poslední době jsem měla možnost s Luckou jako konzultantkou pracovat na svém osobním tématu mého dalšího pracovního i osobního směřování. Během několika setkání mi pomohla ujasnit si, co je pro mě v životě a práci opravdu důležité, v jakých oblastech je moje síla, přidaná hodnota a zdroj sebevědomí. Do větší hloubky se mnou prozkoumala několik možných cest, až z nich vykrystalizoval smysluplný směr, se kterým souzním.
Na Lucčině přístupu si velmi cením několika věcí: je to mentor / kouč praktik, nikoliv teoretik – díky vlastní bohaté zkušenosti s fungováním v korporátu i vlastním podnikáním. S klientem hledá cestu/ řešení aktivně, přispívá inspirací, zkušeností, otevíráním i pragmatickým zhodnocením možností. Vytváří pro klienta naprosto bezpečný a velmi přátelský prostor k otevřenému sdílení. Celý proces má jasnou strukturu a směřování k cíli, vždy s plným respektem k aktuální potřebě klienta.
Moc děkuji a vřele doporučuji spolupráci s Lucií všem, kdo hledají svou vlastní cestu k naplnění, nebo vizi a strategii pro své či firemní podnikání.