Katarína Strnadová
Commercial Manager Vision Care
Johnson & Johnson

„Lucka má profesionální přístup, ale rovněž je velmi přátelská a empatická. Její dlouholeté pracovní zkušenosti a talent při komunikaci s lidmi z ní dělá skvělého mentora. Klade velmi chytré otázky, které mě přimějí podívat se na problém z jiného úhlu a díky tomu si často sama najdu řešení. Cítím, jak mě spolupráce s ní posouvá a obohacuje. Ze schůzek odcházím s pocitem, že mám business pevně v rukou a mám jasně stanovené priority v rámci strategie, kterou mi pomohla stanovit.“