MÁTE SVÉHO PARTNERA PRO PŘEMÝŠLENÍ?

marketingové dovednosti

Mnoho lidí se mě ptá, proč podnikatelé spolupracují s konzultanty, kouči a mentory? Hledala jsem odpovědi ve své praxi.

Podnikatele, kteří se mnou spolupracují, mohu zjednodušeně roztřídit do těchto skupin:

NEDAŘÍ SE JIM DLE PŘEDSTAV

 • Relativně početnou skupinu mých klientů tvoří nyní ne zcela spokojení podnikatelé, kteří mají chuť tento stav zvrátit.
  • Často je trápí nedostatek zákazníků, neví, kde a jak je získat a oslovit. Zkouší různé marketingové taktiky a nástroje, které stojí peníze, ale nové zákazníky nepřivádí. A tak zkouší další, o kterých se třeba někde dočetli, nebo jim je někdo poradil, ale výsledek je stále nedostačující.
  • Do této skupiny patří i podnikatelé, kteří mají sice hodně zákazníků, ale nevydělávají dle svých představ. Přitom neví, kam dříve skočit, nestíhají zakázky, nebo pracují i o víkendech. Takže hledají cesty, jak z této situace ven.

CHTĚJÍ UDĚLAT VELKÝ KROK DOPŘEDU

 • Druhou skupinu tvoří podnikatelé, kteří mají již rozběhnuté podnikání, daří se jim, ale cítí, že se potřebují posunout dál, aby jejich podnikání dále rostlo.
 • Cítí, že musí udělat velký krok do neznáma, něco, co před tím nemuseli řešit, a nemají dostatečné znalosti:
  • například potřebují najít prvního zaměstnance, nastavit společné fungování, rozdělit pravomoci a zodpovědnosti
  • nebo chtějí najít nové prodejní kanály a zvažují, které vybrat a jak spolupráci nastavit

CHTĚJÍ VYBUDOVAT DALŠÍ NOHU PODNIKÁNÍ

 • Sem spadají podnikatelé,kteří jsou úspěšní ve stávajícím podnikání, a chtějí rozjet další podnikání. Mají jasnou představu v čem dále podnikat,ale protože je to krok mimo jejich stávající podnikání, tak si strategii chtějí s někým promyslet, nechtějí jít cestou pokus – omyl, a tak ztrácet čas.

PŘEMÝŠLÍ V ČEM PODNIKAT

 • Tito klienti zvažují podnikání a neví v čem a zda začít podnikat. Chtějí si ujasnit, zda je podnikání pro ně tou správnou volbou a promyslet, v čem, v jakém oboru začít podnikat. Přitom nechtějí riskovat a dělají vše pro to, aby se vyvarovali neúspěchu při rozjezdu podnikání.

Přestože se jedná o různorodé skupiny, tak všechny mé klienty podnikatele spojuje jejich vnitřní nastavení a to, že mají touhu a chuť sebe nebo své podnikání dále posunout. Věří, že dobré věci se stanou těm, kdo čekají, ale lepší věci se stanou těm, kdo je vyrazí hledat.“

Hledají partnera pro společné tvořivé přemýšlení nad strategickými marketingovými otázkami a dalším rozvojem jejich podnikání. Nejsme ve vztahu, kdy já vše vím a klienta „učím“.

 • Jedná se o partnerství, ve kterém společně tvoříme, vymýšlíme a tím body k řešení posouváme k vytyčeným cílům.
 • Mou rolí je především naslouchat a pochopit jádro problému, poté inspirovat a rozšiřovat obzory, ale také dávat konstruktivní a otevřenou zpětnou vazbu.
 • Je to taková kombinace partnera pro přemýšlení, mentora a kouče a spolupráce je většinou dlouhodobá.

Jak to máte vy? Máte svého partnera pro přemýšlení?